Effect of Different Cooling Rates on Viability and Cell Populations in Adrenal Cell Suspensions During Cryopreservation

Authors

  • G. V. Dudetska Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkov
  • G. A. Bozhok Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkov
  • P. M. Zubov Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkov
  • T. M. Gurina Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkov
  • T. P. Bondarenko Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkov

Keywords:

adrenal cell suspension, nucleated cells, cryopreservation, cooling rate, viability

Abstract

Adrenal cell suspension of adult rats was assessed prior to and after cryopreservation using fluorescence microscopy, flow cytometry and histochemical staining. It was found that cooling rates render a selective effect on viability of the adrenal cells. The low cooling rates allow to preserve the highest number of nucleated cells in the post-thaw suspension.

Author Biography

T. P. Bondarenko, Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kharkov

За допомогою методів флуореÑцентної мікроÑкопії, проточної цитофлуориметрії Ñ– гіÑтохімічного Ð·Ð°Ð±Ð°Ñ€Ð²Ð»ÐµÐ½Ð½Ñ Ð±ÑƒÐ»Ð° вивчена ÑуÑÐ¿ÐµÐ½Ð·Ñ–Ñ ÐºÐ»Ñ–Ñ‚Ð¸Ð½ надниркових залоз дороÑлих щурів до та піÑÐ»Ñ ÐºÑ€Ñ–Ð¾ÐºÐ¾Ð½ÑервуваннÑ. Показано, що швидкоÑÑ‚Ñ– Ð¾Ñ…Ð¾Ð»Ð¾Ð´Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ Ñ‡Ð¸Ð½ÑÑ‚ÑŒ Ñелективну дію на життєздатніÑÑ‚ÑŒ клітин наднирників. Ðизькі швидкоÑÑ‚Ñ– Ð¾Ñ…Ð¾Ð»Ð¾Ð´Ð¶ÐµÐ½Ð½Ñ Ð´Ð¾Ð·Ð²Ð¾Ð»ÑÑŽÑ‚ÑŒ зберегти найбільшу кількіÑÑ‚ÑŒ ÑдровміÑних клітин в ÑуÑпензії піÑÐ»Ñ Ð·Ð°Ð¼Ð¾Ñ€Ð¾Ð¶ÑƒÐ²Ð°Ð½Ð½Ñ-відігріву.

Downloads

Published

2012-03-14

How to Cite

Dudetska, G. V., Bozhok, G. A., Zubov, P. M., Gurina, T. M., & Bondarenko, T. P. (2012). Effect of Different Cooling Rates on Viability and Cell Populations in Adrenal Cell Suspensions During Cryopreservation. Problems of Cryobiology and Cryomedicine, 22(1), 30–38. Retrieved from http://cryo.org.ua/journal/index.php/probl-cryobiol-cryomed/article/view/95

Issue

Section

Theoretical and Experimental Cryobiology