(1)
Lykhova, O. O.; Bezdenezhnykh, N. O.; Saulenko, K. O.; Strokovska, L. I.; Kudryavets, Y. I. Inhibition of Lung Cell Carcinoma Malignity in Vivo via Tumor Cell Transduction by Interferon-β Gene. Probl Cryobiol Cryomed 2018, 28, 74-78.