Pogorielov, Maksym V., Volodymyr N. Deineka, Roman G. Vasyliev, Dmytro A. Zubov, Oleksandr N. Oleshko, Iryna V. Liubchak, Olga S. Gubar, Olena V. Zlatska, Anzhela Ye. Rodnichenko, Kateryna Vodsedalkova, and Liliana Berezkinova. 2018. “PLA Nanofibrous Scaffolds for Full Thickness Wound Healing”. Problems of Cryobiology and Cryomedicine 28 (1):69-73. https://doi.org/10.15407/cryo28.01.069.