1.
Gladkikh YV, Lobyntseva GS, Elskaya AV, Lukash LL, Kozinets GP, Rubizov YP, Kovalenko ON, Voronin AV, Lobyntsev DV, Gladkikh VY. Cellular and tissue preparations in regenerative medicine (therapy of burn disease). Probl Cryobiol Cryomed [Internet]. 2005Sep.25 [cited 2022Dec.8];15(3):409. Available from: http://cryo.org.ua/journal/index.php/probl-cryobiol-cryomed/article/view/1144