Отдел экспериментальной криомедицины

Патенты

  1. Пат. 11013, Україна, МПК A61B 10/00. Спосіб диференційованої оцінки ступеня ушкодження гепатоцитів при хронічному отруєнні алкоголем / Т. П. Якимова, Г. О. Ковальов, патентовласник: ХМАПО. - заявл. 18.04.2005; опубл. 15.12.2005; Бюл. № 12.
  2. Patent P-381661, Poland, Sposob oznaczania aktywnosci przeciwutleniajacej lub utleniajacej ekstraktow organicznych w oparciu o chemiluminescencje estrow akrydyniowych K. Krzyminski, A.D. Roshal, O.P. Synchykova, B.P. Sandomirsky prior. Date. 01.02.2007.
  3. Пат. 35602, Україна, МПК А61В17/00. Хірургічний спосіб лікування хронічних дифузних захворювань печінки / М.О. Чиж, І.В. Бєлочкіна, Б.П. Сандомирський, патентовласник: ІПКіК НАН України - заявл. 30.04.2008; публ. 25.09.2008, Бюл. № 18.
  4. Пат. 40117, Україна, МПК G09B 23/28. Спосіб моделювання хронічного отруєння алкоголем / Г. О. Ковальов, О. Ю. Петренко, Б. П. Сандомирcький, патентовласник: ІПКіК НАН України - заявл. 27.10.2008; опубл. 25.03.2009; Бюл. № 6.
  5. Пат. 22544, Україна, МПК С12N 1/18. Спосіб кріоконсервування хлібопекарських дріжджів SACCHAROMYCES CEREVISIAE / А.В. Шиндер, Б.П. Сандомирский, О.И. Синчикова, А.Д. Рошаль, Н.Ю. Ермакова, В.В. Кадникова, патентовласник: ІПКіК НАН України - заявл. 27.11.2006; опуб. 25.04.2007; Бюл. № 5.
  6. Пат. 63455 А Україна, МПК7 F26B5/06. Спосіб ліофілізації молозива корів: Гальченко С.Є., Гальченко К.С., Сандомирський Б.П., Грищенко В.І.; ІПКіК НАН України.-№ 2003043642; Заявл. 20.04.2003; Опубл. 15.01.2004; Бюл. № 1.-С. 4.32.
  7. Пат. 64381 А Україна, МПК7 А61К35/12. Спосіб отримання екстрактів ксеногенних органів: Гальченко С.Є., Шкодовська Н.Ю., Сандомирський Б.П., Грищенко В.І.; ІПКіК НАН України.-№ 2003054649; Заявл. 22.05.2003; Опубл. 16.02.2004; Бюл. № 2.-С. 4.41.
в отдел на домашнюю

Украина, 61015, Харьков, ул. Переяславская 23,
Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины
Тел: +38(057) 772-41-43,   772-88-07,   772-10-39;     Факс: +38(057) 772-00-84
E-mail: cryo@online.kharkov.ua