Відділ експериментальної кріомедицини

Кріоденервація печінкової артерії

Існуючі методи консервативного і оперативного лікування не вирішують повною мірою проблему хронічних гепатитів та цирозів печінки. Поліпшення кровопостачання печінки сприяє регенерації клітинних елементів паренхіми органу і нормалізує його функціональний стан. Посиленню оксигенації печінки сприяє блокада судинозвужувальних імпульсів симпатичної вегетативної нервової системи, яка може бути досягнута шляхом денервації печінкової артерії ( a. hepatica ). Кріогепатодеструкція в терапії цирозів може виступати як альтернативний шлях, спрямований на стимуляцію регенераторних і репаративних процесів в печінці, а також на посилення гемостатичних ефектів при кріорезекціі органу.

Дослідження по використанню кріоденерваціі печінкової артерії і кріогепатодеструкціі показали, що спільне використання періартеріальной кріоденерваціі а. hepatica з кріодеструкцією циротично зміненої печінки сприяє інтенсифікації відновлення гістологічної будови пошкодженого органу, що пов'язано з більшою стимуляцією репаративних процесів і зменшенням деструктивних проявів в печінці. Встановлено, що поєднане застосування цих методів на тлі експериментального цирозу стимулює відновлення функціональної активності пошкодженої печінки в більш ранні терміни, а саме сприяє нормалізації рівня печінкових амінотрансфераз, зниження рівня білірубіну і активності лужної фосфатази, зниження активності процесів пероксидації ліпідів на 7-14 діб раніше, ніж після роздільного використання зазначених хірургічних методів.Детальніше в наступних роботах:
Чиж Н.А. Влияние периартериальной денервации и криодеструкции на регенерацию печени при экспериментальном циррозе /Н.А. Чиж, Н.В. Дедух, И.В. Белочкина, Б.П. Сандомирский //Світ медицини та біології. - 2007. -№ 1. - С. 76-81.
Чиж М.О. Поєднане використання денервації печінкової артерії і локальної кріогепатодеструкції при експериментальному цирозі печінки /М.О. Чиж, І.В. Бєлочкіна, І.В. Слета, Б.П. Сандомирський //Практична медицина. - 2008. - Т. 14, № 3. - С. 192-201.
Пат. № 35602, Україна, МПК (2006) А61В17/00. "Хірургічний спосіб лікування хронічних дифузних захворювань печінки". М.О. Чиж, І.В. Бєлочкіна, Б.П. Сандомирський. Заявл. 30.04.2008, Опубл. 25.09.2008, Бюл. № 18.
Чиж Н.А. Периартериальная денервация и локальная криодеструкция печени при экспериментальном циррозе/Н.А. Чиж //Пробл. криобилогии. - 2007. - Т. 17, № 2. - С. 213.


в отдел на домашнюю

Контактна інформація:
Україна, 61016, Харків, вул. Переяславська 23,
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Тел: +38 057 373 4143,   373 8807,   373 3039;     Факс: +38 057 373 5952
Електронна пошта: cryo.ua@gmail.com