Відділ експериментальної кріомедицини

Cкафолди

Єдиним радикальним методом лікування оклюзійних і травматичних уражень магістральних судин є оперативний. Перспективними, особливо для протезування артерій дрібного діаметру (діаметр менше 6 мм), є біоінженерні судинні протези на основі безклітинних ксеногенних судинних каркасів, здатних забезпечувати адекватні механічні властивості. Вони являють собою дво- або тришарові тканинної-клітинні структури, що вирощуються в особливих умовах in vitro на основі судинного каркаса (скафолда), що виконує опорну функцію для нашарування клітинних структур. На першому етапі на скафолд нашаровуються гладенькі м'язи стінки артерій, потім - ендотеліальні клітини реципієнта.

Ідеальний скафолд повинен мати наступні властивості: біо-, гемосумісність; нетоксичність; функціональність; міцність; проявляти адекватні пружно-еластічні властивості; сприяти адгезії і нашаруванню клітин.

Природні безклітинні ксеногенні біологічні тканини в значній мірі перевершують синтетичні матеріали в якості каркасів судинних протезів дрібного діаметру, проявляючи кращі адгезивні властивості при подальшій ендотелізаціі, сприяють зростанню ендотелію і в залежності від методу обробки можуть мати механічні властивості, подібні нативним судинам. Відсутність синтетичного матеріалу сприяє формуванню стійкої, довготривалої структури біоінженерних судин і забезпечує повноцінну інтеграцію трансплантата в організм реципієнта. Безклітковий ксенокаркас поступово перетворюється, заміщаючись аутогенним позаклітинним матриксом, який формується власними клітинами реципієнта.

Метою цього дослідження є вивчення впливу низьких температур на артерії свині при створенні безклітинних ксеногенних судинних скафолдів. У роботі використовували методи оцінки пружно-еластичних властивостей судин - вимірювання тиску на розрив і визначення механічної міцності при розтягуванні. Морфологічний стан стінки судин оцінювали по гістологічних зрізах, фарбування гематоксилин-еозином, пікрофуксином за методом Ван-Гізона і Вейгерта. Структуру внутрішнього шару судин виявляли методом імпрегнації сріблом клітинних стінок ендотелію. Біомеханічні властивості оцінювали за допомогою визначення механічної міцності при поздовжньому розтягуванні за допомогою деформуючого пристрою FP 100/1 (VEB TIW Rauenstein) і вимірювання тиску на розрив на установці, що складається з ресивера з електронним датчиком тиску (Freescale Semicondacter MPX-5700DP). Вимірювання проводили спільно зі співробітниками кафедри опору матеріалів Харківського національного технічного інституту "НТУ ХПІ" [1, 2, 3].Детальніше в наступних роботах:
1. Бызов Д.В., Матяш И.П., Сандомирский Б.П., Сынчикова О.П. Низкотемпературная обработка как первый этап создания бесклекточных ксеногенных сосудистых скаффолдов //Пробл. криобиологии. - 2009. - № 2. - С.125.
2. Sandomirsky B.P., Byzov D.V., Synchykova O.P., Mikhaylova I.P. Cryodamage as the first stage in creation of biological vascular prostheses \\ SLTB 2009 society for low temperature biology. application of cryopreserv. from human tissue engineering to plant genebank intergation: abstract. sept. 7-9, 2009.-Hannover, 2009. - P. 51.
3. Byzov D., Synchikova O., Mikhaylova I., Pushkova E., Sandomirsky B. Cryobiological stage of creation on vascular scaffolds //Український біохімічний журнал. - 2009. - Т. 81, № 4. - С. 287.


в отдел на домашнюю

Контактна інформація:
Україна, 61016, Харків, вул. Переяславська 23,
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Тел: +38 057 373 4143,   373 8807,   373 3039;     Факс: +38 057 373 5952
Електронна пошта: cryo.ua@gmail.com