Відділ експериментальної кріомедицини

Біоінженерні структури

Під керівництвом проф. Б.П. Сандомирського виконується проект УНТЦ № 4913 "Використання вуглецевих волокон і наноструктур вуглецю в клітинній біології та тканинній інженерії".

Дослідницька група проекту складається з вчених відділів експериментальної кріомедицини, біохімії, фізіології клітини, відділу наукової інформації ІПКіК НАН України та вчених Інституту фізики твердого тіла Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" (ХФТІ).

Метою даного проекту є розробка біоінженерних конструкцій хрящової тканини на основі мезенхімальних стовбурових клітин і вуглецевих носіїв.

Вуглецеві матеріали у вигляді каталітичних осадів вуглецю різних модифікацій отримують вчені з ХФТІ. Ними досліджена морфологічна структура волокон методом скануючої електронної мікроскопії. Результати досліджень представлені на рис. 1. Результати досліджень свідчать про трубчасту структуру отриманих вуглецевих волокон.


Рис. 1. Морфологічна структура каталітичних осадів вуглецю, досліджена методами SEM.


В рамках проекту досліджується нешкідливість/токсичність і біосумісність мікро- та наноструктур вуглецю in vitro (на культурі клітин людини (МСК) і тварин (лінія SPEV)) і in vivo (імплантація вуглецевих матеріалів під капсулу нирки і під фасцію м'яза стегна щурів). Планується визначити параметри росту МСК у дво- і тривимірних матрицях різної архітектоніки, сформованих з вуглецевих мікро- і наноматеріалів, з'ясувати ефективність хондрогенной диференціювання МСК у складі вуглецевих мікро- і наноматеріалів, розробити модель біоінженерного конструкції хрящової тканини на основі МСК і вуглецевих мікро- і наноматеріалів і випробувати її ефективність при трансплантації лабораторним тваринам з модельною патологією хрящової тканини.
Рис. 2. Адгезія клітин лінії SPEV до поверхні вуглецевого зразка, отриманого з використанням каталізатора FeCl 3 x6H 2 O на 1 і 5 діб культивування (фазовий контраст, ув. 200). < /i>


Визначення метаболічної активності клітин лінії SPEV при культивуванні в присутності зразків вуглецю по тесту з індикатором Alamar Blue не знайшло токсичної дії зразків вуглецю на даний вид клітин при спільному культивуванні.

Дослідження можливостей використання вуглецевих структур у вирішенні завдань ортопедії виходять за рамки зазначеного проекту УНТЦ. У відділі ведуться розробки щодо застосування ізольованих хондроцитов і вуглецевих композиційних матеріалів в алогенних системі на кроликах.в отдел на домашнюю

Контактна інформація:
Україна, 61016, Харків, вул. Переяславська 23,
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Тел: +38 057 373 4143,   373 8807,   373 3039;     Факс: +38 057 373 5952
Електронна пошта: cryo.ua@gmail.com