Дополнительные научные формирования
На главную страницу


Відділ експериментальної кріомедицини
Наукові співробітники відділу:

Відділ експериментальної кріомедицини був заснований в 1972 р. З дня заснування і до 2018 року відділом керував професор, доктор медичних наук, лауреат премії АН УРСР в області фізіології і теоретичної медицини ім. А.А. Богомольця (1985), Заслужений діяч науки і техніки України (2003) Борис Петрович Сандомирський ( CV ).

У відділі накопичений значний досвід застосування кріохірургії в різних областях експериментальної і клінічної медицини. Серед результатів науково-дослідної діяльності співробітників відділу можна відзначити наступні:
Детально вивчено морфогенез деструктивно-дистрофічних і відновних процесів в печінці після локальної дії низьких температур. Встановлено внесок мікроциркуляторних змін в процес формування первинного і вторинного кріонекроз. Проведене прижиттєве спостереження впливу дозованого локального кріовпливу на нормальну і циротично змінену печінку дозволило ранжувати залежність місцевих мікрогемоциркуляторного реакцій і змін в системі крові від часу і глибини охолодження, обмежити значущі температурні зони і встановити головні напрямки патоморфоза в них. Створено математичну модель розподілу температурних полів при локальної кріодеструкції печінки, що збігається з експериментальними даними.

Встановлено антидіабетичний ефект безбілкового екстракту підшлункової залози новонароджених поросят.

Розроблено метод кріоконсервування островковї тканини підшлункової залози новонароджених поросят, що забезпечує збереження інсулінпродукуючої функції клітин в умовах культивування.

Створена кріотехнологія сублімаційного висушування молозива корів.

Розроблено метод отримання екстрактів, що містять низькомолекулярні сполуки пептидної природи, з тканин і органів тварин.

Фундаментальні дослідження впливу низьких температур і кріопротекторів на тканини новонароджених поросят і статевозрілих свиней лягли в основу отримання водно-сольових екстрактів з цих тканин. Екстракт кріоконсервованих фрагментів селезінки свиней (препарат "Екслін") має яскраво вираженими імуномодулюючими властивостями, що проявляється в нормалізації клітинного і гуморального ланок імунітету.

Ефективність застосування екстрактів печінки і селезінки поросят і статевозрілих свиней вивчена на тварин з експериментальними дифузними патологіями печінки (токсичний гепатит, цироз печінки).

Експериментально показаний синергізм позитивного впливу на регенерацію печінки кріогепатодеструкціі, екстрактів печінки і селезінки, а також кріоденерваціі печінкової артерії.

Ведеться робота по створенню судинних скаффолдов із застосуванням низьких температур, як первинний етап створення безклітинних ксеногенних протезів, і вивчається дію кріофакторов на пружно-пластичні властивості судин.

Проводяться дослідження зі створення біоінженерних структур на основі культивування in vitro поліпотентних клітин на наноструктурах вуглецю.

Проведено скринінг спектральних властивостей похідних флавонола і діфлавонола у водних розчинах і клітинах кісткового мозку. Проведено оцінку даних барвників як ймовірних зондів для флуоресцентної мікроскопії клітин.


Теми, які виконуються у відділі:
"Отримання екстрактів з кріоконсервованого ксеногенного матеріалу, їх склад та біологічна дія".
"Отримання водно-сольовіх екстрактів із тканин Rana Ridibunda і вивчення можливости їх використання у середовищі для кріоконсервування клітін".
Грант УНТЦ № 4913 "Використання вуглецевіх волокон та наноструктур вуглецю в клітінній біології и тканінній інженерії".

Основні публікації співробітників відділу.external link Сайт відділу експериментальної кріомедицини


Контактна інформація:
Україна, 61016, Харків, вул. Переяславська 23,
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Тел: +38 057 373 4143,   373 8807,   373 3039;     Факс: +38 057 373 5952
Електронна пошта: cryo.ua@gmail.com