Дополнительные научные формирования

На главную страницу


Відділ кріофізіології
Наукові спіробітники відділу:

Керує відділом Георгій Опанасович Бабійчук доктор біологічних наук, професор, лауреат премії АН УРСР в області фізіології і теоретичної медицини ім. А.А. Богомольця (1993 г), удостоєний Почесної Грамоти і Знака Відмінності Президії Верховної Ради України "За особисті заслуги перед українським народом".

Керівник відділу: доктор
біологічних наук,
професор
Георгій Опанасович
Бабійчук

Основним напрямком наукової діяльності відділу є вивчення реакцій центральної нервової і серцево-судинної систем у відповідь на охолодження - різні режими краніоцеребральної гіпотермії, ритмічні холодові впливу, штучні і природні гіпометаболпческіе стану (гіпобіоз, гібернація, сон), загальне охолодження організму і екстремальна кріотерапія.

Визначено важлива роль в цих процесах зміни проникності гематоенцефалічного бар'єру (ГЕБ) для терморегуляторних нейромедіаторів та інших біологічно активних речовин. Встановлено, що рівень проникності гематоенцефалічний бар'єр пов'язаний зі структурно-функціональним станом нейрогліальних-ендотеліальних комплексів, які змінюють властиві їм фрактальні властивості в залежності від виду, глибини, кратності і тривалості впливові холоду. Розроблено способи підвищення проникності ГЕБ для біоактивних речовин, способи підвищення холодової стійкості організму ссавців. На основі застосування КЦГ і екстремальної кріотерапії розроблені і впроваджені в практичну охорону здоров'я спосіб лікування гострих отруєнь, спосіб лікування гострого і хронічного алкоголізму, спосіб корекції вегетативних функцій у людей похилого віку.

Особлива увага приділяється вивченню динаміки біоелектричної активності серця і структур головного мозку в процесі охолодження.

Розроблено способи зберігання і отримання фрагментів ЕНТ з заданими властивостями. Проведені дослідження функціонального стану фрагментів ембріональної нервової тканини (ЕНТ) після гіпотермічного зберігання та трансплантації показали високий відсоток приживлення трансплантата (понад 90%) і відновлення втрачених функцій ЦНС.

Проведено дослідження стану системи протеиназа-інгібітор протеїназ при різних експериментальних патологічних станах в умовах ритмічних холодових впливів у тварин різних вікових груп. Показано, що ритмічне охолодження нормалізує артеріальний тиск при стимульованої гіпертензії, відновлює рівень протеолізу у старих тварин. Одночасне застосування холодового впливу і препарату кордової крові нівелює наслідки викликане гіпертензії в експерименті.

Обґрунтовано перевагу ритмічних холодових впливів в умовах кріокамери (120 o С) перед загальноприйнятим методом. При такому способі охолодження поліпшуються вегетативні функції, істотно зростає проникність ГЕБ для біоактивних речовин, у літніх людей нормалізується співвідношення симпатичних і парасимпатичних впливів, варіабельність серцевого ритму набуває значення, характерне для молодих, підвищується активність антиоксидантної системи. Після холодових впливів в процесах адаптації важливе значення набуває оксид азоту, як медіатор внутрішньоклітинних процесів, істотно підвищується функція клітинного і гуморального ланки імунітету.

Змонтована унікальна, що не має аналогів, кріокамера для екстремального низькотемпературного впливу на біологічні об'єкти з програмним управлінням, що дозволяє підбирати індивідуальні режими охолодження в широкому діапазоні низьких температур.

Використання терапевтичних можливостей кріокамери не виключає, а в ряді випадків вимагає попереднього застосування раніше розроблених в ІПКіК НАНУ методів лікувальної краніо-церебральної та ритмічної гіпотермії. Розробляються методи спрямованого транспорту ряду біоактивних речовин шляхом зміни функції гематоенцефалічного бар'єру в поєднанні із застосуванням експериментальної кріотерапії, ритмічної гіпотермії і імунобіологічних препаратів, отриманих з тканин плаценти і пуповинної крові.

У відділі виконувалися НДР з міжнародного гранту "Криобанк ембріональної нервової тканини" PECO Foundation (Іспанія), гранту "Розробка технології спрямованого транспорту в ЦНС біоактивних речовин, отриманих з ембріональних і плодових тканин, шляхом створення автоматизованої системи управління проникністю ГЕБ" Міністерства з справах науки і технологій України, гранту "Механізми регулювання функції гістогематичні бар'єрів при ритмічних холодових впливах" Національної Академії Наук України.

На даний момент у відділі виконується 4 докторські і 1 кандидатська дисертації:
1. Марченко Віктор Степанович ст.н.сп.., К.б.н. "Функціональна геометрія гематоенцефалічний бар'єр при гіпотермії і гібернації" ;
2. Бабійчук Владислав Георгійович ст.н.сп.., К.м.н. (Науковий консультант академік НАН України Грищенко Валентин Іванович) "Механізми дії екстремально низьких температур на структурно-функціональний стан центральної нервової та серцево-судинної систем у тварин різних вікових груп ";
3. Ломакін Іван Іванович ст.н.сп.., К.б.н. "Застосування екстремального криовоздействия в терапії хронічного алкоголізму";
4. Шило Олександр Володимирович ст.н.сп.., К.б.н. "Нейрофізіологічні механізми виходу дрібних лабораторних тварин з гіпометаболіческіх станів" ;
5. Венцковська Олена Андріївна "Роль циклу сон-неспання в механізмах холодової аклімації у дрібних лабораторних тварин".


Основні публікації відділу

Контактна інформація:
Україна, 61016, Харків, вул. Переяславська 23,
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Тел: +38 057 373 4143,   373 8807,   373 3039;     Факс: +38 057 373 5952
Електронна пошта: cryo.ua@gmail.com