Using of Glycerol and DMSO for Leptospira interrogans Cryopreservation

Authors

  • Vitalii V. Ukhovskyi Institute of Veterinary Medicine of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv
  • Anatoliy P. Paliy National Scientific Center «Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine», Kharkiv Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, Kharkiv
  • Oleksandr A. Tarasov Institute of Veterinary Medicine of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv
  • Tetiana Ðœ. Ukhovska Institute of Veterinary Medicine of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv
  • Andriy P. Paliy Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, Kharkiv

DOI:

https://doi.org/10.15407/cryo29.01.102

Keywords:

leptospira, cryopreservation, strain, serogroup, serovar, glycerin, DMSO, liquid nitrogen, immunogenic activity

Abstract

Probl Cryobiol Cryomed 2018; 29(1):102–106 

References

Bharti AR, Nally JE, Ricaldi JN, et al. Leptospirosis: a zoonotic disease of global importance. Lancet Infectious Diseases. 2003; (3): 757–71. CrossRef

Grigoriev II. [On the stability of leptospira and their conservation in the external environment]. Veterinariya. 1955; (9): 48–9. Russian.

Hartskeerl RA, Collares-Pereira M, Ellis WA. Emergence, control and re-emerging leptospirosis: dynamics of infection in the changing world. Clinical Microbiology Infection 2011; (17): 494–501. CrossRef

Malakhov YuA, Panin AP, Soboleva GL. [Leptospirosis of animals]. Yaroslavl: DIA-press; 2001. 548 p. Russian.

Nedosekov VV, Ukhovsky VV, Kucheryavenko OO. [Leptospirosis of farm animals]. Kyiv: Comprint; 2011. 140 р. Ukrainian.

Shulyak BF. [Leptospirosis of dogs]. Veterinariya sel’skokhozyaystvennykh zhivotnykh. 2007; (6): 20–6. Russian.

Zadorozhna VI, Protas SV, Hopko NV, et al. [Epizootological and epidemiological aspects of leptospirosis in Ukraine]. Kyiv: Comprint; 2014. 46 р. Ukrainian.

Zaitsev VV, Usov YuP, Dremach GE. [Cryopreservation of leptospira]. Uchenyye Zapiski Uchrezhdeniya obrazovaniya «Vitebskaya gosudarstvennaya akademiya veterinarnoy meditsiny». 2012; 48 (2) I: 69–72. Russian.

Zavgorodniy AI, Stegniy BT, Paliy AP, et al. [Scientific and practical aspects of disinfection in veterinary medicine]. Kharkiv; 2013. 222 р. Ukrainian

Downloads

Published

2019-03-25

How to Cite

Ukhovskyi, V. V., Paliy, A. P., Tarasov, O. A., Ukhovska, T. Ðœ., & Paliy, A. P. (2019). Using of Glycerol and DMSO for Leptospira interrogans Cryopreservation. Problems of Cryobiology and Cryomedicine, 29(1), 102–106. https://doi.org/10.15407/cryo29.01.102

Issue

Section

Short communications