(1)
Volkova, N. O.; Goncharuk, O. I.; Zasadnyuk, I. A.; Filippova, M. S.; Gryschenko, V. I. Use of Mesenchymal Stromal Cells for Recovery of Cartilage Tissue. Probl Cryobiol Cryomed 2008, 18, 496-498.