1.
Misharina ZA, Balan VV, Kryachok IA, Minchenko ZM, Belyayeva NV, Samson YM, Chuyskiy VG, Karamanesht YY, Khomenko VI, Bebeshko VG. Hemopoietic Stem Cells for Transplantation in Patients with Oncohematological Pathology. Probl Cryobiol Cryomed [Internet]. 2008Dec.22 [cited 2024May27];18(4):465-7. Available from: https://cryo.org.ua/journal/index.php/probl-cryobiol-cryomed/article/view/354