Вчений секретар к.м.н. Геннадій Олександрович Ковальов

Ковальов Геннадій Олександрович закінчив Харківський державний університет, факультет фундаментальної медицини за спеціальністю «лікувальна справа», отримав кваліфікацію «лікар» (1998 р.). Пройшов інтернатуру за спеціальністю «хірургія» (1998–2000 рр.). Має науковий ступінь кандидата медичних наук (2009 р.) і вчене звання старшого наукового співробітника (2013 р.) зі спеціальності «кріомедицина».

Трудова діяльність
1998–2000 рр. – Дільнична лікарня ст. Люботин Південної залізниці, лікар-хірург поліклініки.
1999–2008 рр. – Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, факультет фундаментальної медицини, кафедра загальної і клінічної патології, асистент (1999–2003 рр.), старший викладач (2003–2008 рр.).
2008–теперішній час – Харківська медична академія післядипломної освіти, кафедра клінічної лабораторної діагностики, асистент (з 2009 р. за сумісництвом).
2009–2021 рр. – Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, відділ експериментальної кріомедицини, старший науковий співробітник.
2011–2012 рр. – Обласна клінічна лікарня – центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, завідуючий багатопрофільною клініко-діагностичною лабораторією (за сумісництвом). Головний позаштатний спеціаліст із клінічної лабораторної діагностики Головного управління охорони здоров’я Харківської обласної державної адміністрації.
2021 р. – теперішній час – Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, вчений секретар.

Наукові інтереси
Використання кріомедичних технологій в хірургії та регенеративній медицині. Автор і співавтор понад 90 наукових та навчально-методичних публікацій, 7 патентів України.

Членство в професійних асоціаціях
Міжнародне товариство з кріобіології (Society for Cryobiology). Харківське медичне товариство, Товариство клінічної лабораторної діагностики.


Контактна інформація:
Україна, 61016, Харків, вул. Переяславська 23,
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Тел: +38 057 373 4143,   373 8807,   373 3039;     Факс: +38 057 373 5952
Електронна пошта: cryo.ua@gmail.com