Vol 27, No 1 (2017)

Probl Cryobiol Cryomed

DOI: https://doi.org/10.15407/cryo27.01

Table of Contents

Cover of the Issue
 
PDF
Editorial Information
 
PDF
Table of Contents
 
PDF
1-2

Review articles

Nikolay A. Chizh
PDF
3-18

Theoretical and Experimental Cryobiology

Olga I. Gordiyenko, Igor F. Kovalenko
PDF
19-28
Olga V. Kudokotseva, Igor F. Kovalenko, Ivan I. Lomakin, Georgiy A. Babijchuk
PDF
29–40
Oleksandr K. Gulevsky, Ivan I. Schenyavsky
PDF
41-50
Yekaterina A. Semionova, Nina G. Zemlyanskikh, Nataliya V. Orlova, Nataliya M. Shpakova
PDF
51-60

Cryomedicine, Clinical and Experimental Transplantology

Olga S. Prokopyuk, Volodymyr Yu. Prokopyuk, Nana M. Pasieshvili, Viktor V. Chyzhevskiy, Viktor Yu. Trifonov, Volodymyr G. Karpenko, Olga O. Loginova
PDF
61-70
Gennadii A. Kovalov, Irina O. Ischenko, Lyudmila N. Tynynyka, Irina A. Iefimova, Boris P. Vvedenskiy, Boris P. Sandomirskiy
PDF
71-80

Short communications

Viktoriya V. Lomako, Igor I. Kondakov
PDF
81-86

Chronicle

In memory of Maria Iosifovna Shrago (1919-2017)
 
PDF
87
Annual Conference of Young Scientists "Cold in Biology and Medicine - 2017"
 
PDF
88-89
Instructions for Authors
 
PDF
90-93
Backmatter
 
PDF