Vol 29, No 1 (2019)

Probl Cryobiol Cryomed

DOI: https://doi.org/10.15407/cryo29.01

Table of Contents

Cover of the Issue
 
PDF
Editorial Information
 
PDF
Table of Contents
 
1-2

Review articles

Eugeniy F. Kopeika, Maryna P. Petrushko, Volodymyr I. Piniaiev, Taisiia O. Yurchuk, Olena V. Pavlovich, Konstantin B. Mikson, Kyrylo I. Butskyi, Hanna O. Hapon, Anton Yu. Puhovkin
PDF
3-18

Theoretical and Experimental Cryobiology

Viktoria V. Kiroshka, Kateryna O. Borodai, Iryna A. Trutaieva, Nana М. Pasieshvili, Tatyana P. Bondarenko
PDF
19-27
Elena D. Lutsenko, Maksim V. Ostankov, Nikolay A. Bondarovich, Anatoliy N. Goltsev
PDF
28-43

Cryopreservation of Biological Resources

Alexander V. Pavlov, Vladimir G. Verzhuk, Svetlana Yu. Orlova, Olga Ye. Radchenko, Maria V. Yerastenkova, Aleхandra Sh. Dodonova, Yelena A. Gavrilkova, Maksim N. Sitnikov, Galina I. Filipenko, Sergey V. Murashev
PDF
44-57

Cryomedicine, Clinical and Experimental Transplantology

Viktoria S. Aidarova, Vladislav G. Babiichuk, Olga V. Kudokotseva, Olga V. Naumova, Ivan I. Lomakin, Olena S. Protsenko
PDF
58-72
Konstantin I. Bohuslavskyi, Natalia M. Alabedalkarim, Yana V. Gvozdyuk, Vladimir I. Padalko, Natalia O. Remnyova, Olena S. Protsenko, Galina A. Bozhok
PDF
73-87
Gennadiy O. Kovalov, Oleksandr O. Vlasov, Mykhailo S. Myroshnychenko, Boris P. Sandomirskiy
PDF
88-101

Short communications

Vitalii V. Ukhovskyi, Anatoliy P. Paliy, Oleksandr A. Tarasov, Tetiana М. Ukhovska, Andriy P. Paliy
PDF
102-106

Chronicle

70 Years’ Anniversary of Tetiana P. Bondarenko
 
PDF
107
Instruction for Authors
 
108-111
Backmatter
 
PDF