Vol 25, No 2 (2015)

Problems of Cryobiology and Cryomedicine

DOI: https://doi.org/10.15407/cryo25.02

Table of Contents

Cover of the issue
 
PDF
Editorial information
 
PDF
Table of contents
 
91-92

Theoretical and Experimental Cryobiology

Viktoriya V. Lomako, Aleksandr V. Shylo
93-103
Nina G. Zemlianskykh, Lyubov A. Babiychuk
104-113
Irina M. Santalova, Nadezhda A. Penkova, Irina B. Mikheeva, Dmitry A. Moshkov
114-121
Aleksandra V. Zinchenko, Elena N. Bobrova, Yulianna S. Govorova, Ekaterina D. Rozanova, Vladimir G. Karpenko
122-130
Aleksandr F. Todrin, Elena V. Timofeyeva
PDF
131-150

Cryomedicine, Clinical and Experimental Transplantology

Iryna G. Bespalova, Liliya A. Rogoza, Sergij Ye. Galchenko, Borys P. Sandomyrsky
151-161

Abstracts

Abstracts of the 39th Annual Conference of Young Scientists ‘Cold in Biology and Medicine. Current Issues in Cryobiology, Transplantology and Biotechnology’ May 20–21, 2015, Kharkov, Ukraine
Editorial board Problems of Cryobiology and Cryomedicine
162-198
Anton A. Puhovkin, Evgeniy F. Kopeika
PDF
165
Yuliya V. Martynova, Vladislav G. Babiichuk
166
Peter Kilbride, Clare Selden, Barry Fuller, John Morris
PDF
167
Kyrylo I. Butskyi, Tatyana S. Dyubko, Irina A. Fedunyayeva, Anatoliy L. Tatarets, Evgeniy F. Kopeika
PDF
168
Stanislav S. Sevastianov, Aleksandr I. Osetsky
PDF
169
Viktoriya V. Burkova, Aleksey A Lavrik
PDF
170
Petr A. Borisov, Aleksey Yu. Dimitrov, Anatoliy N. Goltsev
PDF
171
Vitaliy V. Mutsenko, Olena Yu. Rogulska, Dmitriy N. Tarusin
PDF
172
Svetlana L. Rozanova
PDF
173
Olga O. Mykhailova, Pavlo M. Zubov
PDF
174
Olga A. Diabina, Yuriy A. Vinnik, Maksim V. Ostankov, Nikolay A. Bondarovich, Anatoliy N. Goltsev
PDF
175
Olga M. Babinets, Igor P. Vysekantsev, Valentina F. Martsenyuk
PDF
176
Denis V. Byzov, Nikolay A. Chizh, Irina P. Mikhaylova, Boris P. Sandomirsky
PDF
177
Taisiya A. Yurchuk, Marina P. Petrushko, Vladimir I. Pinyaev
PDF
178
Anna A. Manchenko, Irina P. Mikhailova, Boris P. Sandomirsky
PDF
179
Irina G. Bespalova, Liliya A. Rohoza, Mykhailo S. Girych
PDF
180
Ekaterina N. Svidko, Yuriy A. Demin
PDF
181
Anna V. Trofimova, Nikolay A. Chizh, Irina V. Belochkina, Anna A. Manchenko, Vladimir A. Shabliy, Boris P. Sandomirsky
PDF
182
Dmitriy N. Tarusin, Vedeney S. Zaikov, Vitaliy V. Mutsenko, Yuriy A. Petrenko
PDF
183
Ekaterina A. Semionova, Olga A. Shapkina
PDF
184
Olga V. Chelombitko, Nikolay A. Bondarovich, Maksim V. Ostankov, Aleksey Yu. Dimitrov, Anatoliy N. Goltsev
PDF
185
Alina O. Krasnikova, Natalia A. Kasian, Olga V. Vashchenko, Longin N. Lisetski, Antonina M. Kompaniets, Aleksandra V. Zinchenko, Dmitriy V. Soloviov, Leonid A. Bulavin
PDF
186
Irina P. Goryachaya
PDF
187
Yelena Ye. Zharkova, Aleksandr K. Gulevsky
PDF
188
Irina A. Trutaeva, Viktoria V. Kiroshka, Yuliya O. Bozhkova, Tatyana P. Bondarenko
PDF
189
Ekaterina M. Plaksina, Olga S. Sidorenko, Galina A. Bozhok
PDF
190
Irina V. Govor
PDF
191
Oleg V. Chub, Irina B. Musatova, Vladimir Yu. Prokopyuk, Vladimir G. Karpenko
PDF
192
Anna V. Korobkova, Antonina M. Kompaniets
PDF
193
Irina O. Ischenko, Aleksandr A. Vlasov, Gennadiy A. Kovalev, Olga V. Naumova, Boris P. Sandomirsky
PDF
194
Aleksandr A. Vlasov, Sergey I. Panov, Gennadiy A. Kovalev, Irina V. Byelochkina, Elena E. Nipot, Natalia M. Shpakova, Irina O. Yefimova, Boris P. Sandomirsky
PDF
195
Tatyana V. Dorofeyeva, Olga V. Kudokotseva
PDF
196
Anna S. Kavelina, Andrey G. Popandopulo, Olga S. Prokopyuk, Marina V. Savchuk
PDF
197
Aleksandr A. Royenko, Vladimir Yu. Prokopyuk, Oksana V. Falko, Nadezhda A. Shevchenko, Viktoriya V. Volina, Olga S. Prokopyuk
PDF
198

Chronicle

Prof. Eugen Gordiyenko (1944-2015). In Memoriam
 
199
Instruction for Authors
 
200-201