No 4 (2003)

Problems of Cryobiology

Table of Contents

Cover of the issue
 
PDF
Editorial Information
 
PDF
Table of Contents
 
PDF
1-2

Theoretical and Experimental Cryobiology

Yu. A. Kozlova, A. N. Goltsev, M. V. Ostankov
PDF
3-11
V. V. Ramazanov, Ya. O. Nardid, O. A. Olejnik, V. A. Bondarenko
PDF
12-19
L. G. Kuleshova
PDF
20-27
N. G. Zemlyanskikh, L. A. Babijchuk, A. Yu. Nikolchenko, V. P. Tyagileva
PDF
28-34
L. V. Gorbunov
PDF
35-40
A. N. Goltsev, V. I. Grischenko, I. V. Rassokha, M. V. Ostankov
PDF
41-48
D. V. Cherkashina, A. Yu. Petrenko
PDF
49-57
V. V. Cherepanov
PDF
58-65
Yu. V. Kucherenko, B. N. Leonov, K. D. Rozanova
PDF
66-69

Cryopreservation of Biological Resources

A. S. Kaprelyants, L. M. Marchenko, R. K. Migunova
PDF
70-76
B. P. Sandomirsky, S. E. Galchenko, L. N. Tynynyka
PDF
77-84

Cryomedicine, Clinical and Experimental Transplantology

V. I. Grischenko, A. G. Gerodes, V. A. Keros, E. K. Alipova, L. I. Lutskaya, G. G. Yurchenko
PDF
85-90

Cryogenic Equipment

A. S Snurnikov
PDF
91-94
Instructions for Authors
 
PDF
95
Backmatter
 
PDF
96