Vol 23, No 4 (2013)

Problems of Cryobiology and Cryomedicine (Problemy Kriobiologii i Kriomediciny) (formerly Problems of Cryobiology)

Table of Contents

Issue cover
 
Editorial Information
 
Table of Contents
 
295-296

Theoretical and Experimental Cryobiology

Aleksandra V. Nikolenko, Olga V. Vyazovska, Valentina V. Chekanova
297-308

Cryomedicine, Clinical and Experimental Transplantology

Lyudmila V. Babiychuk, Vyacheslav P. Nevzorov, Olga F. Nevzorova, Vladislav G. Babiychuk
309-317
Yuliya V. Rudneva, Vladislav G. Babiychuk, Elena A. Chernyavskaya, Vladimir V. Kulik
318-325
Tatyana N. Yurchenko, Anna A. Kapustyanskaya, Vladimir I. Shepitko
326-337

Cryogenic Equipment

Oleg A. Nardid, Dmitriy O. Mangasarov, Miroslav I. Schetinskiy
338-346

Short communications

Irina P. Goryachaya, Tatyana S. Dyubko, Vasiliy D. Zinchenko, Irina A. Buryak, Leonid D. Patsenker, Anatoliy L. Tatarets
347-350

Stem Cell Day. Short Communications

Yuri A. Petrenko, Alisa Katsen-Globa, Ina Meiser, Roman V. Ivanov, Vladimir I. Lozinsky, Heiko Zimmermann, Aleksandr Y. Petrenko
351-354
Roman V. Deev, Ilya Ya. Bozo, Aleksey Yu. Drobyshev, Artur A. Isaev
355-358
Olga S. Sidorenko, Galina A. Bozhok, Evgeniy I. Legach, Tatyana P. Bondarenko
359-362
Oksana A. Rybachuk, Vitaliy M. Kyryk, Oleg M. Tsupykov, Gennadiy M. Butenko, Galina G. Skybo, Tatyana A. Pivneva
363-367
Nikolay A. Chizh, Denis V. Byzov, Tatyana V. Shkand, Anna G. Babaeva, Anna V. Trofimova, Irina P. Mikhaylova, Irina V. Sleta, Boris P. Sandomirsky
368-372

Chronicle

95th Anniversary of the President of the National Academy of Sciences of Ukraine Boris Paton
 
373
70th Anniversary of Academician Anatoliy Goltsev
 
374-375
80th Anniversary of Prof. Tatyana Yurchenko
 
376-377
Key Word Index of Volume 23 (in Russian)
 
378-381
Key Word Index of Volume 23
 
382-385
Table of Contents of Volume 23 (in Russian)
 
386-388
Table of Contents of Volume 23
 
389-392
Instruction for Authors (in Russian)
 
392
Instruction for Authors
 
393
Backmatter
 
394