Vol 24, No 4 (2014)

Problems of Cryobiology and Cryomedicine

DOI: https://doi.org/10.15407/cryo24.04

Table of Contents

Cover of the Issue
 
Editorial information
 
Table of Contents
 
277-278

Review articles

Denis M. Poshelok, Ninel V. Dedukh, Svetlana V. Malyshkina
279-291

Theoretical and Experimental Cryobiology

Dmitriy V. Gritsay, Alexander S. Lebedinskiy, Olga V. Ochenashko, Yuriy A. Petrenko, Viktoriya V. Volina, Natalya. A. Volkova, Alexander Yu. Petrenko
292-301
Evgeniy F. Kopeika
302-311

Cryomedicine, Clinical and Experimental Transplantology

Olga V. Kudokotseva, Igor F. Kovalenko, Ivan I. Lomakin, Georgiy A. Babijchuk
312-321
Anatoliy N. Goltsev, Tatuyana G. Dubrava, Yuliya A. Gayevskaya, Elena D. Lutsenko, Maxim V. Ostankov, Irina Yu. Matsevitaya
322-331
Yaroslav O. Popovych
332-345
Andrey G. Popandopulo, Marina V. Savchuk, Dmitriy L. Yuditsky
346-353

Cryogenic Equipment

Andrey I. Kholyavin, Vladimir B. Nizkovolos
354-365

Chronicle

70th Anniversary of Prof. Ievgen Gordiyenko
 
366
Key Word Index Vol. 24
 
367-372
Table of Contents Vol. 24
 
373-378
Instructions for Authors
 
379-380
Backmatter