Vol 26, No 1 (2016)

Problems of Cryobiology and Cryomedicine

DOI: https://doi.org/10.15407/cryo26.01

Table of Contents

Cover of the Issue
 
PDF
Information about Journal
 
PDF
Table of Contents
 
PDF
1-2

Review articles

Konstantin I. Bohuslavskyi, Galina A. Bozhok, Evgeniy I. Legach, Igor V. Furda, Tatyana P. Bondarenko
PDF
3-12

Theoretical and Experimental Cryobiology

Vitaliy V. Mutsenko, Olena Yu. Rogulska, Yuriy A. Petrenko, Hermann Ehrlich, Svetlana P. Mazur, Natalya A. Volkova, Aleksandr Yu. Petrenko
PDF
13-23
Lyubov A. Babijchuk, Olga A. Mykhailova, Vladimir V. Ryazantsev, Pavel M. Zubov, Regina K. Migunova
PDF
24-34
Oleg A. Nardid, Yana O. Cherkashina, Leonid V. Ivanov, Eduard O. Nardid, Aleksandr N. Lyapunov, Vladimir V. Mamontov
PDF
35-44
Olena Pavlovych, Olena Revenko, Ganna Gapon
PDF
45-52
Irina A. Trutayeva, Viktoriya V. Kiroshka, Yuliya O. Bozhkova, Tatyana P. Bondarenko
PDF
53-62
Anatoliy N. Goltsev, Yuliya A. Gayevskaya, Tatyana G. Dubrava, Lyudmila V. Ostankova
PDF
63-72
Elena A. Semionova, Nataliya A. Yershova, Sergey S. Yershov, Nataliya V. Orlova, Nataliya M. Shpakova
PDF
73-83

Cryomedicine, Clinical and Experimental Transplantology

Nataliya O. Volkova, Mariya S. Yukhta, Larisa V. Stepanyuk, Lyudmila G. Chernyshenko
PDF
84-92

Short communications

Viktoriya V. Ogurtsova, Svetlana Ye. Kovalenko, Igor F. Kovalenko, Olga I. Gordiyenko
PDF
93-97
Instruction to Authors
 
PDF
98-99
 
PDF
100
Backmatter
 
PDF