МІЖВІДОМЧИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ
НАН, АМН та МОЗ УКРАЇНИ

Кріоконсервування і зберігання біологічних об'єктів

Зараз використання низьких температур є єдиним методо, що дозволяє зберігати клітини, тканини і есенціальні речовини тривалий період часу, який обчислюється десятиліттями, в життєздатному стані, максимально наближеному до початкового.

Щоб уникнути пошкодження клітин і тканин при заморожуванні, необхідна наявність в середовищі заморожування захисних речовин - кріопротекторів. Ефективність низькотемпературної консервації визначається оптимальним підбором виду кріопротектора, його концентрації, часу контакту з ним об'єкта тощо.

Кінцевий результат кріоконсервування також залежить від швидкості, глибини і тривалості охолодження. Для кожного біологічного об'єкта розробляється індивідуальна програма кріоконсервування.

Важливою проблемою, що неминуче виникає при тривалому зберіганні в низькотемпературних умовах, є підбір відповідних контейнерів. До контейнерiв пред'являються певні вимоги як з точки зору їх стерильності, так і стійкості до впливу низьких температур, збереження ними герметичності. З великої кількості варіантів нами відібрано такі контейнери відомих фірм, що максимально задовольняють цим вимогам, або підібрані спеціальні матеріали, з яких вони виготовляються.

До значних переваг кріоконсервування можна віднести і фактор часу, оскільки саме за рахунок довгострокового зберігання створюються умови, що забезпечують ретельність перевірки трансплантаційного матеріалу на предмет безпеки для реципієнта.

В основу використовуваних методів кріоконсервування покладено світовий досвід довгострокового низькотемпературного зберігання біологічних об'єктів, а також розробки Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, науковою тематикою якого є дослідження впливу низьких температур на біологічні об'єкти.

Розробка сучасних технологій кріоконсервування, що відповідають світовим стандартам, а також дотримання вимог, що пред'являються Європейською Асоціацією Тканинних Банків до підготовки трансплантаційного матеріалу, його перевірці, маркуванню і збереження, дозволила низькотемпературному банку біологічних об'єктів, що має статус Національного надбання України і є складовою частиною Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, взяти активну участь у роботі Європейської Асоціацій Тканинних Банків.


Контактна інформація:
Україна, 61016, Харків, вул. Переяславська 23,
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Тел: +38 057 373 4143,   373 8807,   373 3039;     Факс: +38 057 373 5952
Електронна пошта: cryo.ua@gmail.com