Vol 25, No 1 (2015)

Problems of Cryobiology and Cryomedicine

DOI: https://doi.org/10.15407/cryo25.01

Table of Contents

Cover of the issue
 
Editorial Information
 
Table of Contents
 
1-2

Theoretical and Experimental Cryobiology

Tamara I. Vitsenia, Tatyana V. Ivchenko, Nadiya O. Shevchenko, Tamara F. Stribul
3-12
Mariya V. Shevchenko, Aleksandr N. Sukach
13-23
Nataliya M. Shpakova, Nataliya V. Orlova, Elena Ye. Nipot
24-32
Aleksandr F. Todrin, Elena V. Timofeyeva
33-44

Cryomedicine, Clinical and Experimental Transplantology

Yustiniya I. Kopich, Galina A. Bozhok, Evgeniy I. Legach
45-56
Gennadiy A. Kovalev, Igor P. Vysekantsev, Irina O. Ischenko, Liliya G. Abrafikova, Aleksey A. Olefirenko, Boris P. Sandomirskiy
57-66
Anatoliy N. Goltsev, Tatyana G. Dubrava, Yuliya A. Gaevskaya, Elena D. Lutsenko, Maksim V. Ostankov
67-75

Short communications

Oleksandr K. Gulevsky, Olena O. Gryschenkova, Liana I. Relina, Diana V. Tretiak
76-80
Aleksey A. Lavrik, Anna V. Trifonova, Aleksandr K. Gulevskiy
81-85

Chronicle

30th Anniversary of Problems of Cryobiology and Cryomedicine Journal
 
86
80th anniversary of Professor Colin James Green, PhD; DSc(Med); Emeritus UNESCO Chair in Cryobiology and Academician, National Academy of Sciences of Ukraine
 
87-88
Instructions for Authors
 
89-90
Backmatter
 
PDF