Дополнительные научные формирования

Вибори директора інституту 2021


Національна академія наук України відповідно до свого Статуту та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи»,оголошує конкурс на заміщення посади директора Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України.

Відповідно до Статуту НАН України право висунення кандидатів на посаду директора наукової установи мають: Президія НАН України, Бюро відповідного відділення НАН України, члени НАН України, вчена рада установи, колективи наукових відділів установи. Кандидатом на посаду директора наукової установи не може висуватися особа у випадках, передбачених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»та Основними принципами організації та діяльності наукової установи НАН України(п.4.4., розділ ІV).

Кандидат на посаду директора державної наукової установи має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Вносячи відповідному відділенню НАН України пропозиції щодо претендентів на посаду директора наукової установи НАН України, слід додати такі документи кандидатів: письмову згоду на балотування, в якій зазначається інформація про застосування або незастосування до претендента обмежень, установлених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;анкету наукового працівника (особовий листок з обліку кадрів) з фотокарткою; автобіографію; копії ідентифікаційного номеру платника податків, першої сторінки паспорта (засвідчену претендентом), трудової книжки, дипломів про вищу освіту, присудження наукових ступенів та атестатів про присвоєння вчених звань; список наукових праць; відзив про трудову діяльність з основного місця роботи; довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженогопостановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465;довідку про наявність або відсутність судимості; інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; згоду на збір та обробку персональних даних за формою Державної служби України з питань захисту персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта) мають бути засвідчені в установленому порядку.

Прийом документів претендентів здійснюється відповідними відділеннями НАН України протягом двох місяців з дня оприлюднення оголошення до 21 березня 2021 року за адресою: вул.Володимирська,54, м. Київ.


5 квітня 2021 року об 11.00 відбудуться збори трудового колективу інституту.
Порядок денний:
1. Оприлюднення кандидатами на посаду директора виборчих програм та їх обговорення.
Збори відбудуться дистанційно з використанням Zoom. Деталі доступу будуть оприлюднені пізніше впродовж тижня.


6 квітня 2021 року в актовій залі ІПКіК НАН України відбудуться вибори директора ІПКІК НАН України
Початок голосування – 9.00
Закінчення голосування – 15.00
У зв’язку с карантинними умовами кожному відділу буде відведено свій час для голосування (графік буде надано пізніше).


Програми і біографії кандидатів на посаду директора (в алфавітному порядку)

pdf Козуб Микола Іванович. Біографічна довідка
pdf Козуб Микола Іванович. Програма розвитку ІПКіК НАН України

pdf Петренко Олександр Юрійович. Біографічна довідка
pdf Петренко Олександр Юрійович. Стратегічний план розвитку ІПКіК НАН України

pdf Петрушко Марина Павлівна. Біографічна довідка
pdf Петрушко Марина Павлівна. Виборча програма кандидата


Документація щодо проведення виборів директора ІПКіК НАН України

pdf Порядок акредитації та організації роботи громадських спостерігачів на виборах директора ІПКіК НАН України
pdf Протокол засідання оргкомітету з проведення виборів №3
pdf Постанова Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України щодо реєстрації кандидатів на посаду директора ІПКіК НАН України
pdf Список акредитованих спостерігачів


Наш адрес:
Украина, 61016, Харьков, ул. Переяславская 23,
Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины
Тел: +38 (057) 373-41-43,   373-38-07,   373-30-39;     Факс: +38 (057) 373-59-52
E-mail: cryo.ua@gmail.com

на домашнюю страницу Института