No 1 (2003)

Problems of Cryobiology

Table of Contents

Cover of the Issue
 
PDF
Editorial Information
 
PDF
Table of Contents
 
PDF
1-2

Theoretical and Experimental Cryobiology

T. N. Yurchenko, A. P. Belonozhko, E. P. Zhulikova, T. M. Sharlay, V. I. Strona, V. I. Shepitko
PDF
3-6
E. B. Revenko, V. A. Babalyan, N. I. Gorgol, N. A. Volkova, A. Yu. Petrenko
PDF
7-15
N. A. Volkova, G. A. Bozhok, N.M. Alabedalkarim N.M. Alabedalkarim N.M., Ye. I. Legach, T. P. Bondarenko
PDF
16-19
L. M. Samokhina
PDF
20-25
A. K. Gulevsky, L. I. Relina
PDF
26-37
O. I. Gordiyenko
PDF
38-45

Cryopreservation of Biological Resources

A. N. Goltsev, T. M. Gurina, N. N. Babenko, M. V. Ostankov
PDF
46-50
A. S. Lebedinsky, A. Yu. Petrenko
PDF
51-58
N. V. Orlova, N. M. Shpakova
PDF
59-64
A. V. Dunayevskaya, N. N. Chub, M. I. Kramar, V. L. Rodionova
PDF
65-70
I. P. Vysekantsev, E. A. Omelchenko, T. M. Gurina
PDF
71-75

Cryomedicine, Clinical and Experimental Transplantology

V. I. Grischenko, V. V. Lazurenko, O. S. Prokopyuk, O. N. Aralov
PDF
76-80
Yu. S. Mozgovoj, Yu. P. Beregovaya, O. V. Lipina
PDF
81-84
Instruction for Authors
 
85