Дополнительные научные формирования
Специализированный ученый совет
На главную страницу

В Институте проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины в 1981г. создан Специализированный ученый совет для защиты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук Д 64.242.01.

В настоящее время в совете представлены две специальности: 14.01.35 - криомедицина (медицинские науки) и 03.00.19 - криобиология (биологические науки).

За период деятельности совета в нем защищено 37 докторских и свыше 200 кандидатских диссертаций. В своем большинстве представленные и защищенные работы были выполнены на базе Института проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, где для этого имеются все необходимые условия. С целью подготовки специалистов по этой тематике в институте создана аспирантура, через которую ежегодно планируется подготовка 10-12 специалистов.

С 1998 г в институте работает кафедра ЮНЕСКО по криобиологии, в распоряжении которой имеется современная научная и экспериментальная база, позволяющая проводить научные исследования на самом современном уровне. Установлены тесные научные контакты между кафедрой и ведущими научными центрами Западной Европы, стран Азии и Тихого океана. Регулярно проводится обмен специалистами, что способствует расширению криобиологических знаний, а также проводится обучение аспирантов.

В настоящее время специализированный ученый совет Д64.242.01 является единственным в Украине советом по защите диссертаций по специальностям криобиология и криомедицина. В нем планируется ежегодная защита порядка 10 диссертаций. В работе совета принимают участие высококвалифицированные специалисты, что позволяет проводить аттестацию на высоком научном уровне.

Председатель совета:

д.м.н., профессор, академик НАН Украины Гольцев Анатолий Николаевич;

Зам.председателя совета:

д.б.н., профессор Бабийчук Георгий Афанасьевич;


Ученый секретарь совета:


д.б.н., профессор Розанов Леонид Федорович;

Технический секретарь совета:


Яковенко Нина Васильевна (Тел.:+38-057-373-31-06).


Предстоящие защиты диссертаций:

20 березня 2018 г.
Пуговкін Антон Юрійович
«Осмотична реакція сперматозоїдів прісноводних риб на дію факторів кріоконсервування»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
03.00.19 – кріобіологія
автореферат автореферат диссертации

20 березня 2018 г.
Бабійчук Людмила Вікторівна
«Вплив кріоконсервованої кордової крові на структурно-функціональний стан серцево-судинної системи у тварин із експериментальною гіпертензією»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
14.01.35 – кріомедицина
автореферат автореферат диссертации

27 декабря 2016 г.
Сукач Олександр Миколайович
«Низькотемпературне консервування нейральних клітин-попередників у складі багатоклітинних агрегатів»
дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук
03.00.19 – кріобіологія
автореферат автореферат диссертации
диссертация диссертация
отзывы отзыв оппонента 1
отзывы отзыв оппонента 2
отзывы отзыв оппонента 3

27 декабря 2016 г.
Дьоміна Марія Юріївна
«Застосування кріоконсервованих мезенхімальних стромальних клітин плаценти при лікуванні діабетичної ретинопатії (експериментальне дослідження)»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
14.01.35 – кріомедицина
автореферат автореферат диссертации
диссертация диссертация
отзывы отзыв оппонента 1
отзывы отзыв оппонента 2
Состоявшиеся защиты диссертаций:

27 октября 2015 г.
Стріха Оксана Анатоліївна
«Вплив кріопротекторів і заморожування на електроізоляційні властивості цитоплазматичних мембран ооцитів і двоклітинних ембріонів миші»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
03.00.19 – кріобіологія
автореферат автореферат диссертации
диссертация диссертация
отзывы отзывы оппонентов


24 ноября 2015 г.
Шевченко Марія Володимирівна
«Вплив гіпотермічного зберігання на поведінку ізольованих нервових клітин новонароджених щурів при культивуванні»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
03.00.19 – кріобіологія
автореферат автореферат диссертации
диссертация диссертация
отзывы отзывы оппонентов
отзывы отзыв дополнительного оппонента

22 декабря 2015 г.
Свідко Катерина Миколаївна
«Компенсація лімбальної недостатності рогівки кріоконсервованими ядровмісними клітинами кордової крові людини»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
14.01.35 – кріомедицина
автореферат автореферат диссертации
диссертация диссертация
отзывы отзыв оппонента 1
отзывы отзыв оппонента 2


22 декабря 2015 г.
Білецька Поліна Володимирівна
«Ядровмісні клітини кордової крові в лікуванні експериментальної ретинопатії з неоангіогенезом»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
14.01.35 – кріомедицина
автореферат автореферат диссертации
диссертация диссертация
отзывы отзыв оппонента 1
отзывы отзыв оппонента 2

26 января 2016 г.
Горяча Ірина Петрівна
«Стійкість дріжджів Saccharomyces cerevisiae та еритроцитів до холодових впливів в умовах оксидативного стресу»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
03.00.19 – кріобіологія
автореферат автореферат диссертации
диссертация диссертация
отзывы отзывы оппонентов
отзывы отзыв дополнительного оппонента

23 февраля 2016 г.
Копич Юстина Іванівна
«Вплив низькотемпературного зберігання трансплантатів підшлункової залози на глікемію та репаративні процеси в організмі реципієнтів (експериментальне дослідження)»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
14.01.35 – кріомедицина
автореферат автореферат диссертации
диссертация диссертация
отзывы отзыв оппонента 1
отзывы отзыв оппонента 2
23 февраля 2016 г.
Юрчук Таїсія Олександрівна
«Вплив факторів кріоконсервування на морфофункціональні властивості клітин кори надниркових залоз щурів»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
03.00.19 – кріобіологія
автореферат автореферат диссертации
диссертация диссертация
отзывы отзыв оппонента 1
отзывы отзыв оппонента 2
31 мая 2016 г.
Говорова Юліана Сергіївна
«Вплив низьких температур та молекулярного оточення на фазові переходи у гемоглобінвмісних системах»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
03.00.19 – кріобіологія
автореферат автореферат диссертации
диссертация диссертация
отзывы отзыв оппонента 1
отзывы отзыв оппонента 2
27 сентября 2016 г.
Бабінець Ольга Михайлівна
«Біологічні властивості іммобілізованих на ентеросорбентах пробіотиків після низькотемпературного зберігання»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
14.01.35 – кріомедицина
автореферат автореферат диссертации
диссертация диссертация
отзывы отзыв оппонента 1
отзывы отзыв оппонента 2
27 сентября 2016 г.
Іщенко Ірина Олегівна
«Використання кріоконсервованої сироватки кордової крові в лікуванні холодових ран (експериментальне дослідження)»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
14.01.35 – кріомедицина
автореферат автореферат диссертации
диссертация диссертация
отзывы отзыв оппонента 1
отзывы отзыв оппонента 2
отзывы отзыв дополнительного оппонента


25 октября 2016 г.
Беспалова Ірина Геннадіївна
«Пептидний склад та біологічна дія екстрактів кріоконсервованих фрагментів селезінки свиней і шкіри поросят»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
03.00.19 – кріобіологія
автореферат автореферат диссертации
диссертация диссертация
отзывы отзыв оппонента 1
отзывы отзыв оппонента 2
отзывы отзыв дополнительного оппонента

22 ноября 2016 г.
Бабаєва Ганна Георгіївна
«Перебіг експериментального некрозу міокарда при використанні екстракту кріоконсервованих фрагментів серця поросят»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
14.01.35 – кріомедицина
автореферат автореферат диссертации
диссертация диссертация
отзывы отзыв оппонента 1
отзывы отзыв оппонента 2

22 ноября 2016 г.
Кузнецова Вікторія Геннадіївна
«Отримання кріоекстрактів з ембріонів курей та їх біологічна дія у щурів з експериментальним токсичним гепатитом»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
03.00.19 – кріобіологія
автореферат автореферат диссертации
диссертация диссертация
отзывы отзыв оппонента 1
отзывы отзыв оппонента 2

Наш адрес:
Украина, 61016, Харьков, ул. Переяславская 23,
Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины
Тел: +38 (057) 373-41-43,   373-38-07,   373-30-39;     Факс: +38 (057) 373-59-52
E-mail: cryo@online.kharkov.ua