Дополнительные научные формирования
Объявления
На главную страницу

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ НАН УКРАЇНИ

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

 • молодший науковий співробітник відділу кріофізіології – (2 вакансії);
 • науковий співробітник відділу кріобіології системи репродукції – (1 вакансія);
 • провідний науковий співробітник відділу кріомікробіології – (1 вакансія);
 • науковий співробітник відділу кріомікробіології – (1 вакансія);
 • провідний науковий співробітник відділу холодової адаптації – (1 вакансія);
 • старший науковий співробітник відділу холодової адаптації – (2 вакансія);
 • провідний науковий співробітник відділу кріоцитології – (1 вакансія);
 • старший науковий співробітник відділу кріобіохімії– (1 вакансія);
 • старший науковий співробітник відділу кріопатофізіології та імунології – (1 вакансія);
 • старший науковий співробітник відділу кріоцитології – (1 вакансія);
 • молодший науковий співробітник фітокріобіології відділу холодової адаптації – (1 вакансія);
 • молодший науковий співробітник сектору НТББО – (1 вакансія);

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії такі документи:

 • заяву про участь у конкурсі;
 • анкету наукового працівника;
 • список опублікованих наукових праць і винаходів;
 • медичну довідку про стан здоров'я за формою;
 • характеристику з останнього місця роботи.

Заяви приймаються протягом 30 календарних днів після опублікування оголошення.

Адреса: 61016, м. Харків, вул. Переяславська, 23, Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України.

Перелік учасників конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників в Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

 • провідного наукового співробітника 0,5 ставки відділу кріомікробіології – д.б.н., ст.н.с. Гуріна Т.М.;
 • провідного наукового співробітника 0,7 ставки відділу кріоцитології – д.б.н., ст.н.с. Шпакова Н.М.;
 • провідного наукового співробітника відділу холодової адаптації – к.б.н., ст.н.с. Моїсєєва Н.М.;
 • старшого наукового співробітника відділу холодової адаптації – к.б.н. Горіна О.Л.;
 • старшого наукового співробітника 0,5 ставки відділу холодової адаптації – к.б.н. Ахатова Ю.С.;
 • старшого наукового співробітника 0,75 ставки відділу кріобіохімії – к.б.н. Рогульська О.Ю.;
 • старшого наукового співробітника 0,75 ставки відділу КПФ та імунології – к.б.н. Ямпольська К.Є.;
 • старшого наукового співробітника 0,55 ставки відділу кріоцитології – к.б.н. Шапкіна О.О.;
 • наукового співробітника відділу кріомікробіології – к.б.н. Буряк І.А.;
 • наукового співробітника відділу КСР – к.м.н. Бабійчук Л.В.;
 • молодшого наукового співробітника 0,75 ставки лабораторії фітокріобіології відділу холодової адаптації – Присталов А.І.;
 • молодшого наукового співробітника 0,25 ставки відділу кріофізіології –Кулик В.В.;
 • молодшого наукового співробітника 0,25 ставки сектору НТББО – к.б.н. Ішков Г.С.;
 • молодшого наукового співробітника 0,77 ставки відділу кріофізіології – Чернявська О.О.


Наш адрес:
Украина, 61016, Харьков, ул. Переяславская 23,
Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины
Тел: +38 (057) 373-41-43,   373-38-07,   373-30-39;     Факс: +38 (057) 373-59-52
E-mail: cryo@online.kharkov.ua