Go to the main page
Відділ холодової адаптації


Відділ створено в 1990 році як відділ біохімії холодової адаптації на базі однойменної лабораторії. З самого початку і до 2021 року відділ очолював д.б.н. професор Олександр Гулевський, учень видатного вченого та одного із основоположників вітчизняної кріобіології д.б.н. професора Аполлона Білоуса. За цей час виконали та успішно захистили дисертації 13 кандидатів наук. Опубліковано понад 400 наукових праць у вітчизняних та міжнародних журналах, зареєстровано 18 патентів. З 2021 р. відділ очолює д.м.н. професор Ольга Прокопюк.
Відділ бере участь у бакалаврських та магістерських програмах вишів Харківщини. Випускники аспірантури відділу нині працюють у наукових лабораторіях США (Абакумова Олена), Німеччини (Погожих Олена).


Head of the Department
Ольга Прокопюк


НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

•    Дослідження процесів, що лежать в основі розвитку адаптаційних реакцій організму в умовах охолодження.
•    Дослідження механізмів холодового стресу та впливу синтетичних нейропептидів опіоїдної дії (аналогів пептидів, що впливають на адаптацію холодостійких тварин до низьких температур) на функціональний стан клітин при моношаровому та тривимірному культивуванні клітин in vivo.
•    Розробка та вдосконалення кріогенних технологій для максимального вивільнення та зберігання біологічної активності компонентів пуповинної крові, плаценти та лікарських рослин з метою розробки медичних препаратів.
•    Дослідження механізму впливу низьких температур на кількісний та якісний склад біологічно активних речовин із природної сировини рослинного та тваринного походження.
•    Дослідження кріобіологічних та кріомедичних аспектів біотехнологій, біобезпеки, створення запасів кріоконсервованого біоматеріалу для збереження генофонду, розвитку репродуктивної та регенеративної медицини.
•    Дослідження геропротекторної та геротерапевтичної дії фрагментів плаценти, що піддалися кріоконсервації.
•    Розробка та вдосконалення методів отримання, кріоконсервування та створення колекції клітин плаценти.
•    Визначення особливостей функціонування та механізмів дії клітин плаценти in vitro та in vivo при моделюванні патологічних процесів жіночої репродуктивної системи.
•    Удосконалення чинних методів лікування патологій жіночої репродуктивної системи плацентарними препаратами.


ПОТОЧНІ НАУКОВІ ПРОЕКТИ

•    Вплив кріоконсервації на клітини плаценти та їх вплив на  репродуктивну систему жінок з недостатністю яєчників (№ 2.2.6.122, номер державної реєстрації 0119U100443). 2019-2023.
•    Дослідження закономірностей виділення біологічно активних водорозчинних речовин із тканин рослин і тварин за низьких температур (№ 2.2.6.129, номер державної реєстрації 0120U100545). 2020-2024.
•    Дослідження захисної дії синтетичних аналогів нейропептидів на організм гомеотермних тварин та ізольованих клітин, що зазнали холодового стресу (№ 2.2.6.136, номер державної реєстрації 0121V100384). 2021-2025.

ДОСЯГНЕННЯ ТА НАГОРОДИ

•    Ольга Прокопюк – заслужений лікар України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, винахідник року НАН України, жінка року в номінації «Наука і освіта», нагороджена медаллю ім. М.І. Пирогова, має Почесну грамоту та Подяку НАН України, районних рад народних депутатів, оргкомітетів наукових форумів, дирекції інституту, Почесний знак Командувача Сухопутних військ Збройних Сил України (2022 р.)
•    Моїсеєва Наталія – лауреат Премії молодих вчених НАН України за цикл «Перспективи лікування печінкової недостатності за допомогою трансплантацієї стовбурових та диференційованих клітин», стипендіат НАН України для молодих вчених, має грамоту та подяку Харківської обласної державної адміністрації та дирекції інституту
•    Ольга Горіна була стипендіатом Президента України для молодих учених; має Почесні грамоти та подяки дирекції Інституту проблем кріобіології та кріомедицини НАН України.
•    Юлія Ахатова була стипендіатом Президента України для молодих вчених (2020–2022).

Go to the main page

Контактна інформація:
Україна, 61016, Харків, вул. Переяславська 23,
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Тел: +38 057 373 4143,   373 8807,   373 3039;     Факс: +38 057 373 5952
Електронна пошта: cryo.ua@gmail.com