Go to the main page
 
Відділ кріобіофізики


Відділ кріобіофізики був створений в 1976 році на базі фізико-технічної лабораторії. Її першим завідувачем був д.б.н. професор Віктор Моісеєв (лауреат Державної премії в галузі науки і техніки), який потім очолював відділ впродовж 25 років. У 1980-х роках заснував наукову школу кріобіофізики.
Серед засновників школи були д.б.н. проф. Олег Нардід (завідувач кафедри з 2000 р.), к.б.н. Олексій Воротілін (лауреат Державної премії в галузі науки і техніки),  д.б.н. проф. Василь Зінченко, к.б.н. Катерина Розанова.


Head of the Department:
Олег Нардід

Основні наукові інтереси відділу полягають у вивченні молекулярних механізмів кріоушкодження та кріозахисту біологічних систем різного рівня організації. Для розв'язання цих проблем співробітниками відділу розроблено та модифіковано декілька методологічних підходів з використанням низьких температур, які дозволяють проводити дослідження на молекулярному рівні. Досліджено вплив низької температури на конформаційну стабільність і біологічну активність біомакромолекул, функціональну цілісність тканинних клітин фетоплацентарного комплексу (сироватки та еритроцитів пуповинної крові та крові дорослих).


Цікавим напрямком наукової діяльності кафедри було вивчення впливу низьких температур і кріопротекторів на структурно-функціональні параметри ферментів, іммобілізованих на носію – біосенсорі. Створено захищену патентом технологію тривалого низькотемпературного зберігання ферментативних біосенсорів.


У відділі проводяться дослідження реакції біологічних тканин та їх екстрактів на низькі температури. Зокрема, було виявлено, що властивості екстрактів плаценти людини, отриманих з плаценти, що зберігалася при -196°C, не залежать від терміну зберігання. Такі екстракти зберігають здатність підвищувати осмотичну і кислотостійкість еритроцитів, антиоксидантну активність і протизапальні властивості екстрактів та їх окремих фракцій у порівнянні з екстрактами свіжої плаценти. Натомість існують відмінності у властивостях екстрактів, отриманих з плаценти, яка зберігалася понад 1 місяць при -20°C. Екстракти, отримані з плаценти, що зберігалися при  -196 ° C, зберігають біологічну активність, здатність до прискорення процесів відновлення при опіках шкіри лабораторних тварин. Теоретичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони дозволяють уточнити сучасну концепцію кріоушкодження та кріозахисту біологічних структур, практичне значення полягає в розробці нових та модифікації наявних методів для кріоконсервації клітинних і тканинних суспензій та можливість використання розроблених методів експрес-оцінки їх біологічної активності.


Нещодавно вчені відділу вивчали вплив низьких температур на стан глобулярних білків у гідрогелях, які містять наночастинки. Основна мета роботи – з’ясувати можливість використання композиційних полімерних носіїв із включенням наноматеріалів для запобігання кріодеградації, пов’язаної з агрегацією біомакромолекул при заморожуванні та низькотемпературному зберіганні глобулярних білків, а також виробити рекомендації щодо тривалого низькотемпературного зберігання. температурне зберігання біологічно активних речовин.


У відділі проводяться дослідження взаємодії, цитотоксичності та біосумісності вуглецевих наноматеріалів (фулеренів, нанотрубок, нановуглецевих структур, графену) з клітинами та клітинними органелами.
Співробітники відділу виявили явище оптичної та акустичної емісії на етапах кріоконсервації та визначили його роль у кріопошкодженні клітинних суспензій.

НАУКОВІ ПРОЕКТИ

•    Вплив низьких температур на біологічну активність окремих фракцій водно-сольових екстрактів плаценти (Номер державної реєстрації  0111U001201). 2011-2015 роки
•    Вплив кріоконсервації плаценти та її водно-сольових екстрактів на антиоксидантну та протизапальну дію екстрактів (номер державної реєстрації 0116U003491). 2016–2020 роки
•    Вплив низьких температур на стан глобулярних білків у складі гідрогелів з включенням наночастинок (Номер державної реєстрації 0121U108631). 2021-2025 роки

ДОСЯГНЕННЯ ТА НАГОРОДИ

•    Олексій Воротілін – лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1992);
•    Віктор Моісеєв -  Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1992).

Go to the main page

Контактна інформація:
Україна, 61016, Харків, вул. Переяславська 23,
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Тел: +38 057 373 4143,   373 8807,   373 3039;     Факс: +38 057 373 5952
Електронна пошта: cryo.ua@gmail.com