Спеціалізована захисна рада
На главную страницу

В Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України в 1981 р. створено Спеціалізовану вчену раду для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук Д 64.242.01.

В даний час в раді представлені дві спеціальності: 14.01.35 - кріомедицина (медичні науки) і 03.00.19 - кріобіологія (біологічні науки).

За період діяльності ради в ній захищено 37 докторських і понад 200 кандидатських дисертацій. У переважній більшості представлені і захищені роботи були виконані на базі Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, де для цього є всі необхідні умови. З метою підготовки фахівців з цієї тематики в інституті створена аспірантура, через яку щорічно планується підготовка 10-12 фахівців.

З 1998 р в інституті працює кафедра ЮНЕСКО з кріобіології, в розпорядженні якої є сучасна наукова і експериментальна база, що дозволяє проводити наукові дослідження на найсучаснішому рівні. Встановлено тісні наукові контакти між кафедрою і провідними науковими центрами Європи, країн Азії і Тихого океану. Регулярно проводиться обмін фахівцями, що сприяє розширенню кріобіологічними знань, а також проводиться навчання аспірантів.

Зараз спеціалізована вчена рада Д64.242.01 є єдиною в Україні радою із захисту дисертацій за спеціальностями кріобіологія і кріомедицина. У ньому планується щорічна захист близько 10 дисертацій. У роботі ради беруть участь висококваліфіковані фахівці, що дозволяє проводити атестацію на високому науковому рівні.

Голова Ради:

д.м.н., професор, академік НАН України Гольцев Анатолій Миколайович;

заст.голови ради:

д.м.н., професор Компанієць Антоніна Михайлівна;


Вчений секретар ради:


к.б.н. Фалько Оксана Валеріївна;

Технічний секретар ради:


к.б.н. Полякова Ганна Леонідівна


Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктор філософії:

13 жовтня 2021 року прийнято до розгляду дисертаційну роботу Гладких Федора Володимировича на тему «Застосування кріоекстракту плаценти для корекції ульцерогенної дії нестероїдних протизапальних засобів (експериментальне дослідження)» на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань «22 – Охорона здоров’я» за спеціальністю «222 – Медицина».

Захист дисертаційної роботи Гладких Федора Володимировича відбудеться 4 листопада 2021 року об 11.00 у дистанційному форматі в режимі відеоконференції на платформі ZOOM. Посилання для підключення до конференції. Ідентифікатор конференції: 680 958 5318 Код доступу: 509352

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.242.005 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року № 1099 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гладких Федора Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «22 – Охорона здоров’я» за спеціальністю «222 – Медицина».

оголошення повідомлення про прийняття дисертації до захисту
автореферат анотація дисертації
дисертація дисертація
отзывы відгук опонента 1
отзывы відгук опонента 2
отзывы висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

audioПосилання на аудіозапис захисту (на Гугл-диску).
videoПосилання на відеозапис захисту (на Гугл-диску).

отзывы наказ про вручення диплома

13 жовтня 2021 року прийнято до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Побєлєнського Костянтина Олеговича на тему «Кріодеструкція щитоподібної залози з дифузною гіперплазією на фоні артеріальної гіпертензії (експериментальне дослідження)» за спеціальністю 222 – Медицина.


Захист дисертаційної роботи Побєлєнського Костянтина Олеговича відбудеться 8 листопада 2021 року об 11.00 у дистанційному форматі в режимі відеоконференції на платформі ZOOM. Посилання для підключення до конференції. Ідентифікатор конференції: 680 958 5318 Код доступу: 509352

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.242.006 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2021 року № 1099 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Побєлєнського Костянтина Олеговича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань «22 – Охорона здоров’я» за спеціальністю «222 – Медицина».

оголошення повідомлення про прийняття дисертації до захисту
автореферат анотація дисертації
дисертація дисертація
отзывы відгук опонента 1
отзывы відгук опонента 2
отзывы висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

audioПосилання на аудіозапис захисту (на Гугл-диску).
videoПосилання на відеозапис захисту (на Гугл-диску).

отзывы наказ про вручення диплома

6 травня 2021 р. Захист відбудеться у дистанційному форматі в режимі відеоконференції на платформі Zoom. Посилання для підключення до конференції: https://us02web.zoom.us/j/6809585318?pwd=bEhnSkwwOXM4b2lkN1ZycUVKYzR0dz09 Идентификатор конференции: 680 958 5318 Код доступа: 509352
Глоба Вячеслав Юрійович
«Застосування кріоконсервованих культур клітин та нейротрофічних факторів при експериментальній інфравезікальній обструкції»
дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
222 – Медицина

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.242.004 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 13 квітня 2021 року № 414. Дисертацію прийнято до захисту 14 квітня 2021 року.
оголошення повідомлення про прийняття дисертації до захисту
автореферат анотація дисертації
дисертація дисертація
отзывы відгук опонента 1
отзывы відгук опонента 2
отзывы висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Посилання на аудіозапис https://drive.google.com/file/d/1xdmtWVk9YiotkLqoAD7QAlHS20fLC8rc/view?usp=sharing; Посилання на відеозапис: https://drive.google.com/file/d/1omNs7A7qyahkpmr0Y5MFspWoW2wDfAk9/view?usp=sharing

отзывы наказ про вручення диплома

27 квітня 2021 р. Захист відбудеться у дистанційному форматі в режимі відеоконференції на платформі Zoom. Посилання для підключення до конференції: https://us02web.zoom.us/j/6809585318?pwd=bEhnSkwwOXM4b2lkN1ZycUVKYzR0dz09 Идентификатор конференции: 680 958 5318 Код доступа: 509352
Чабаненко Олена Олексіївна
«Реакція еритроцитів ссавців на постгіпертонічний шок і видалення кріопротектору після заморожування»
дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
091 – Біологія

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.242.003 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 1 квітня 2021 року № 398. Дисертацію прийнято до захисту 1 квітня 2021 року.
оголошення повідомлення про прийняття дисертації до захисту
автореферат анотація дисертації
дисертація дисертація
отзывы відгук опонента 1
отзывы відгук опонента 2
отзывы висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Посилання на аудіозапис:https://drive.google.com/file/d/12dxlgqf6Hy9Omrpruko23jJlD2LmUrLH/view?usp=sharing; Посилання на відеозапис: https://drive.google.com/file/d/1vZnypbvJaLJXvtGTI_kmI7h7xpH80XSG/view?usp=sharing

отзывы наказ про вручення диплома

27 квітня 2021 р. Захист відбудеться у дистанційному форматі в режимі відеоконференції на платформі Zoom. Посилання для підключення до конференції: https://us02web.zoom.us/j/6809585318?pwd=bEhnSkwwOXM4b2lkN1ZycUVKYzR0dz09 Идентификатор конференции: 680 958 5318 Код доступа: 509352
Гапон Ганна Олександрівна
«Структурно – функціональний стан поодиноких сперміїв людини після кріоконсервування»
дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
091 – Біологія

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.242.001 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 1 квітня 2021 року № 398. Дисертацію прийнято до захисту 1 квітня 2021 року.
оголошення повідомлення про прийняття дисертації до захисту
автореферат анотація дисертації
дисертація дисертація
отзывы відгук опонента 1
отзывы відгук опонента 2
отзывы висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Посилання на аудіозапис:https://drive.google.com/file/d/1N9vA6-XnCqyett9mJknD1S1uGuj0kHps/view?usp=sharing; Посилання на відеозапис: https://drive.google.com/file/d/1mvEsGXyA8lTuttqZh0Q2xFtDSN4Crbw_/view?usp=sharing

отзывы наказ про вручення диплома

28 квітня 2021 р. Захист відбудеться у дистанційному форматі в режимі відеоконференції на платформі Zoom. Посилання для підключення до конференції: https://us02web.zoom.us/j/6809585318?pwd=bEhnSkwwOXM4b2lkN1ZycUVKYzR0dz09 Идентификатор конференции: 680 958 5318 Код доступа: 509352
Дудецька Галина Вадимівна
«Вплив факторів кріоконсервування на зонально диференційовані популяції адреноцитів тварин»
дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії
091 – Біологія

Спеціалізована вчена рада ДФ 64.242.002 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 1 квітня 2021 року № 398. Дисертацію прийнято до захисту 1 квітня 2021 року.
оголошення повідомлення про прийняття дисертації до захисту
автореферат анотація дисертації
дисертація дисертація
отзывы відгук опонента 1
отзывы відгук опонента 2
отзывы висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації
Посилання на аудіозапис: https://drive.google.com/file/d/1KIoTqoI5VJNosQLjm81_v2Xp5dgASnZ1/view?usp=sharing; Посилання на відеозапис: https://drive.google.com/file/d/1LKtUwqVJK3AGiVR-fYJ4QIEG3zt_0T31/view?usp=sharing

отзывы наказ про вручення диплома

Захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидат наук:

5 травня 2021 р. Захист відбудеться у дистанційному форматі в режимі відеоконференції на платформі Zoom. Посилання для підключення до конференції: https://us02web.zoom.us/j/6809585318?pwd=bEhnSkwwOXM4b2lkN1ZycUVKYzR0dz09 Идентификатор конференции: 680 958 5318 Код доступа: 509352
Пакулова Ольга Костянтинівна
«Осмотична поведінка еритроцитів людини при зміні аніонного складу середовища в умовах гіпотермії»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
03.00.19 – кріобіологія
автореферат автореферат дисертації
дисертація дисертація
отзывы відгук опонента 1
отзывы відгук опонента 2

5 травня 2021 р. Захист відбудеться у дистанційному форматі в режимі відеоконференції на платформі Zoom. Посилання для підключення до конференції: https://us02web.zoom.us/j/6809585318?pwd=bEhnSkwwOXM4b2lkN1ZycUVKYzR0dz09 Идентификатор конференции: 680 958 5318 Код доступа: 509352
Присталов Антон Ігорович
«Вплив складу кріозахисного середовища та методів охолодження на життєздатність гермплазми винограду»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
03.00.19 – кріобіологія
автореферат автореферат дисертації
дисертація дисертація
отзывы відгук опонента 1
отзывы відгук опонента 2

26 квітня 2021 р.Захист відбудеться у дистанційному форматі в режимі відеоконференції на платформі Zoom. Посилання для підключення до конференції: https://us02web.zoom.us/j/6809585318?pwd=bEhnSkwwOXM4b2lkN1ZycUVKYzR0dz09 Идентификатор конференции: 680 958 5318 Код доступа: 509352
Кулик Володимир Володимирович
«Вплив різних режимів ритмічного екстремального охолодження на структурно-функціональний стан нейрогуморальної системи організму молодих і старих щурів»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
03.00.19 – кріобіологія
автореферат автореферат дисертації
дисертація дисертація
отзывы відгук опонента 1
отзывы відгук опонента 2

26 квітня 2021 р.Захист відбудеться у дистанційному форматі в режимі відеоконференції на платформі Zoom. Посилання для підключення до конференції: https://us02web.zoom.us/j/6809585318?pwd=bEhnSkwwOXM4b2lkN1ZycUVKYzR0dz09 Идентификатор конференции: 680 958 5318 Код доступа: 509352
Новікова Оксана Юріївна
«Морфофункціональні характеристики кріоконсервованих клітин-похідних нервового гребеня, отриманих з різних джерел»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
03.00.19 – кріобіологія
автореферат автореферат дисертації
дисертація дисертація
отзывы відгук опонента 1
отзывы відгук опонента 2

22 квітня 2021 р. Захист відбудеться у дистанційному форматі в режимі відеоконференції на платформі Zoom. Посилання для підключення до конференції: https://us02web.zoom.us/j/6809585318?pwd=bEhnSkwwOXM4b2lkN1ZycUVKYzR0dz09 Идентификатор конференции: 680 958 5318 Код доступа: 509352
Улізко Павло Юрійович
«Кріоконсервування еритроцитів ссавців із застосуванням комбінованих кріозахисних середовищ»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
03.00.19 – кріобіологія
автореферат автореферат дисертації
дисертація дисертація
отзывы відгук опонента 1
отзывы відгук опонента 2

22 квітня 2021 р. Захист відбудеться у дистанційному форматі в режимі відеоконференції на платформі Zoom. Посилання для підключення до конференції: https://us02web.zoom.us/j/6809585318?pwd=bEhnSkwwOXM4b2lkN1ZycUVKYzR0dz09 Идентификатор конференции: 680 958 5318 Код доступа: 509352
Алі Сабіна Гульзарівна
«Культивування та кріоконсервування клітин та мультиклітинних сфероїдів зі спінальних гангліїв неонатальних поросят»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
03.00.19 – кріобіологія
автореферат автореферат дисертації
дисертація дисертація
отзывы відгук опонента 1
отзывы відгук опонента 2

20 квітня 2021 р. Захист відбудеться у дистанційному форматі в режимі відеоконференції на платформі Zoom. Посилання для підключення до конференції: https://us02web.zoom.us/j/6809585318?pwd=bEhnSkwwOXM4b2lkN1ZycUVKYzR0dz09 Идентификатор конференции: 680 958 5318 Код доступа: 509352
Варяниця Вікторія Валеріївна
«Збереженість промислових штамів вірусу сказу при низьких температурах»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
03.00.19 – кріобіологія
автореферат автореферат дисертації
дисертація дисертація
отзывы відгук опонента 1
отзывы відгук опонента 2

20 квітня 2021 р. Захист відбудеться у дистанційному форматі в режимі відеоконференції на платформі Zoom. Посилання для підключення до конференції: https://us02web.zoom.us/j/6809585318?pwd=bEhnSkwwOXM4b2lkN1ZycUVKYzR0dz09 Идентификатор конференции: 680 958 5318 Код доступа: 509352
Власов Олександр Олексійович
«Вплив екстракту кріоконсервованих фрагментів шкіри поросят і фулерену С60 на альтеративні та репаративні процеси в шкірі після кріодеструкції (експериментальне дослідження)»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
14.01.35 – кріомедицина
автореферат автореферат дисертації
дисертація дисертація
отзывы відгук опонента 1
отзывы відгук опонента 2

29 жовтня 2019 г.

Офіційний захист дисертаційної роботи Ліхіцького Олексія Олексійовича «ЗАСТОСУВАННЯ КРІКОНСЕРВОВАНОЇ ТКАНИНИ ПЛАЦЕНТИ ДЛЯ КОРЕКЦІЇ ПРОЦЕСІВ РЕПАРАТИВНОГО ОСТЕОГЕНЕЗУ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ ПРИ АНГУЛЯРНОМУ ПЕРЕЛОМІ НА ТЛІ ОСТЕОПОРОЗУ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ)» на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.35 – кріомедицина, який було перенесено у зв’язку із карантинними обмеженнями на території України відбудеться 7 липня 2020 року о 13.30 в актовому залі Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.242.01.
автореферат автореферат дисертації
дисертація дисертація
отзывы відгук опонента 1
отзывы відгук опонента 2

25 лютого 2020 г.
Айдарова Вікторія Сергіївна
«Вплив ритмічної гіпотермії та кріоконсервованої кордової крові на структурно-функціональний стан центральної нервової системи щурів з дисциркуляторною енцефалопатією» (експериментальне дослідження)
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
14.01.35 – кріомедицина
автореферат автореферат дисертації
дисертація дисертація
отзывы відгук опонента 1
отзывы відгук опонента 2

24 грудня 2019 г.
Чернявська Олена Олександрівна
«Дія ритмічних екстремальних кріовпливів і кордової крові на стан регуляторних систем організму щурів при аліментарному ожирінні»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
03.00.19 – кріобіологія
автореферат автореферат дисертації
дисертація дисертація
отзывы відгук опонента 1
отзывы відгук опонента 2

29 жовтня 2019 г.
Будерацька Наталія Олексіївна
«Передімплантаційно-генетичний скринінг ембріонів після кріоконсервування ооцитів людини методом вітрифікації»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
03.00.19 – кріобіологія
автореферат автореферат дисертації
дисертація дисертація
отзывы відгук опонента 1
отзывы відгук опонента 2

24 вересня 2019 г.
Луценко Дмитро Григорович
«Стан мікрогемоциркуляторної системи та вегетативної регуляції серцевого ритму щурів в умовах різних режимів холодової аклімації»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук
03.00.19 – кріобіологія
автореферат автореферат дисертації
дисертація дисертація
отзывы відгук опонента 1
отзывы відгук опонента 2
отзывы відгук опонента 3

24 вересня 2019 г.
Чуб Олег Володимирович
«Вплив кріоконсервованих експлантів плаценти на перебіг дисциркуляторної енцефалопатії в пост менопаузі (експериментальне дослідження)»
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук
14.01.35 – кріомедицина
автореферат автореферат дисертації
дисертація дисертація
отзывы відгук опонента 1
отзывы відгук опонента 2


Контактна інформація:
Україна, 61016, Харків, вул. Переяславська 23,
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Тел: +38 057 373 4143,   373 8807,   373 3039;     Факс: +38 057 373 5952
Електронна пошта: cryo.ua@gmail.com