Журнал
"Проблеми кріобіології і кріомедицини"
 

Журнал "Проблеми кріобіології і кріомедицини" публікує оригінальні статті, пов'язані з проблемами низькотемпературної біології і медицини, а також суміжних галузей науки.

Засновники журналу:

  • Національна Академія наук України;
  • Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України.

Журнал входить до переліку наукових видань, затверджених ВАК України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт. Видається з 1985 р під назвою "Кріобіологія", з 1991 року до 2012 року - "Проблеми кріобіології".

Журнал видається українською та англійською мовами з паралельним перекладом.


ISSN 2307-6143.
Періодичність виходу - 4 номери на рік.

Підписку на журнал можна оформити в будь-якому відділенні "Укрпошти", а також в редакції (для цього необхідно вислати запит на адресу редакції).

Прочитати опубліковані матеріали, а також подати на розгляд свій рукопис можна на сторінці журнала. 


Веб-сторінка журналу "Проблеми кріобіології і кріомедицини"

Контактна інформація:
Україна, 61016, Харків, вул. Переяславська 23,
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Тел: +38 057 373 4143,   373 8807,   373 3039;     Факс: +38 057 373 5952
Електронна пошта: cryo.ua@gmail.com
на домашнюю страницу Института