ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ


Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України засновано в 1972 році на базі двох лабораторій Фізико-технічного інституту низьких температур Академії наук УРСР і проблемної науково-дослідної лабораторії низькотемпературного консервування кісткового мозку і крові Харківського інституту удосконалення лікарів. Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України на даний час єдина в світі установа, яка комплексно розробляє сучасні медико-біологічні кріотехнології.

Разом з біологами і медиками в ньому працюють фізики і біофізики, хіміки та біохіміки, математики та інженери. Починаючи свою діяльність у складі 47 співробітників, колектив інституту на сьогоднішній день налічує 222 співробітників, серед яких 22 доктора наук і 105 кандидатів наук (більше про історію інституту).

Інститут проводить фундаментальні та прикладні дослідження за такими напрямками:

  • Дослідження механізмів кріоушкоджень, кріозахисту, природної стійкості біологічних об'єктів до холоду та їх репарації після дії холоду.
  • Створення ефективних способів штучного кріозахисту біологічних систем різного рівня організації та на їх основі розробка технологій кріоконсервування біологічних об'єктів і технічних засобів їх реалізації.
  • Використання гіпотермії, кріотерапії та кріоконсервованих біологічних об'єктів у лікуванні різних захворювань.
  • Клітинна і тканинна трансплантація.

Інститут має широкі контакти з науковими центрами України, СНД, США, Великої Британії, Німеччини, Індії, Чехії, Словаччини, Болгарії, Бельгії, Нідерландів, Ізраїлю, Іспанії, Франції, Швеції, Вірменії, що дає можливість проводити комплексні програми з кріобіології репродуктивних клітин, консервування клітин, тканин, органів, а також проводити взаємні стажування співробітників.

Діяльність співробітників інституту відзначено п'ятьма Державними преміями в галузі науки і техніки (1 - УРСР, 3 - СРСР, 1 - України), іменними преміями НАН України нагороджено 12 співробітників інституту, один співробітник має звання «Заслужений лікар України», два співробітники отримали почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України".


Директор інституту: доктор біологічних наук, професор Олександр Юрійович Петренко;

Заступник директора з наукової роботи: доктор медичних наук, професор Ольга Степанівна Прокопюк;

Заступник директора з наукової роботи: доктор біологічних наук, професор Олег Анатолійович Нардід

Вчений секретар: кандидат медичних наук Геннадій Олександрович Ковальов.


pdf Статут Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України


Контактна інформація:
Україна, 61016, Харків, вул. Переяславська 23,
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Тел: +38 057 373 4143,   373 8807,   373 3039;     Факс: +38 057 373 5952
Електронна пошта: cryo.ua@gmail.com