Заступник директора інституту д.м.н. професор Ольга Степанівна Прокопюк

Прокопюк Ольга Степанівна у 1983 році закінчила з відзнакою Харківський медичний інститут, у 1990 році захистила кандидатську, а в 2014 році – докторську дисертацію за фахом «кріомедицина», є професором зі спеціальності «кріомедицина». В Інституті проблем кріобіології і кріомедицини НАН України працює з 1989 року, з 2002 року – керівник відділу низькотемпературний банк біологічних об’єктів. На теперішній час – головний науковий співробітник, заступник директора Інституту з наукової роботи.

О. С. Прокопюк є провідним фахівцем у галузі кріомедицини, низькотемпературного банкування біооб’єктів, верифікації біобезпеки, експериментального обґрунтування та клінічного застосування методів клітинно-тканинної терапії. Пріоритетними напрямками наукової діяльності є визначення наукових підходів отримання кріоконсервованих плацентарних біооб’єктів, особливості їх функціонування в системах in vitro та in vivo, а також патогенетичного обґрунтування застосування в регенеративній медицині. Ольгою Степанівною розроблено технології створення стратегічних запасів тканин, клітин, біоінженерних конструкцій із плаценти.

Під науковим керівництвом О. С. Прокопюк виконано науково-дослідні роботи за державним замовленням, договори про збереження низькотемпературного банку біооб’єктів, який є національним надбанням держави, міжнародні науково-дослідні проєкти.

Результати наукових досліджень О. С. Прокопюк представлені у понад 250 наукових публікацій: статей, тез, патентів, авторських свідоцтв, 3-х монографій (зокрема 1-ї закордонної), учбового посібника, методичних рекомендацій. Ольга Степанівна має індекс Гірша за Google Scholar – 8.

О. С. Прокопюк є членом спеціалізованої вченої ради Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, членом вченої ради та секції «Експериментальна кріобіологія і кріомедицини», професором кафедри кріобіології UNESCO, членом редакційної колегії індексованого Scopus наукового журналу «Проблеми кріобіології і кріомедицини», експертної групи МОН України з державної атестації установ щодо їх наукової діяльності, а також членом наукових товариств акушерів-гінекологів, кріобіологів і кріомедиків. О.С. Прокопюк бере участь у роботі відкритих профільних нарад комітетів ВР, МОН та МОЗ України.

За наукову, винахідницьку, організаційну та медичну діяльність О.С. Прокопюк відзначена Державною премією України в галузі науки і техніки, присвоєно почесне звання «Заслужений лікар України», нагороджена медаллю М. І. Пирогова, грамотами і подякою Президії НАН України, обласної та міської рад народних депутатів, організаційних комітетів наукових форумів, адміністрації Інституту, присвоєно звання «Жінка року» в номінації «Наука і освіта» та «Винахідник року НАН України».


Контактна інформація:
Україна, 61016, Харків, вул. Переяславська 23,
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Тел: +38 057 373 4143,   373 8807,   373 3039;     Факс: +38 057 373 5952
Електронна пошта: cryo.ua@gmail.com