Go to the main page
 
Відділ кріоендокрінології 

Лабораторія кріобіохімії нейрогуморальних систем була організована в 1975 році у складі відділу кріобіохімії ІПКіК НАН України. З 1984 року її було перетворено на відділ кріобіохімії нейрогуморальних систем, який очолив д.б.н. проф. Арон Утевський. У 1987 р. відділ було перейменовано у відділ кріобіохімії та фармакології нейрогуморальних систем, його новим завідувачем став д.б.н. професор Володимир Чуйко. З 1996 р. відділ очолювала д.б.н. проф. Тетяна Бондаренко. Зрештою, у 2016 році відділ був трансформований у відділ кріоендокринології. З 2020 року відділ очолює д.м.н. Євген Легач. За історію існування відділу було захищено 22 кандидатські, а також 3 докторські дисертації.


Head of the Department:
Євген Лєгач


НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

У відділі вивчається процес кріоконсервації багатоклітинних об'єктів, зокрема багатоклітинних сфероїдів. Іншим напрямком інтересів є дослідження трансплантації нативних і кріоконсервованих клітин ендокринних залоз тваринам з експериментальними моделями ендокринних патологій. Ми також зацікавлені в отриманні тканиноспецифічних стовбурових/прогениторних клітин ендокринних залоз для подальшого використання в практиці культивування та трансплантації; отримання клітин нервового гребеня у формі сфероїдів в умовах 3D-культивування. Ми кріоконсервуємо ці клітини, а також вивчаємо вплив кріоконсервованих культур на перебіг нейроендокринних захворювань.

НАУКОВІ ПРОЕКТИ

•    Властивості кріоконсервованих первинних культур клітин ендокринних залоз новонароджених тварин in vitro та in vivo при трансплантації (2.2.6.104, Код дослідження 2.2.6.104, номер державної реєстрації 0116U003494). 2016-2020 роки
•    Морфофункціональні характеристики, кріоконсервація та терапевтичний потенціал 2D та 3D культур клітин, отриманих із похідних нервового гребеня (2.2.6.134, код дослідження 2.2.6.134, державний реєстраційний номер 0121U109133). 2021-2025 роки
•    Кріоконсервація сфероїдів зі стовбурових/клітин-попередників різного гістогенетичного походження на основі фізичного та математичного моделювання (2.2.6.148, Research Code 2.2.6.148). 2022-2023 роки

ДОСЯГНЕННЯ ТА НАГОРОДИ

•    Євген Легач став лауреатом премії імені В.П. Комісаренка НАН України за напрямком патофізіології, клінічної та експериментальної ендокринології (2017 р.)
•    Георгія Бабійчука нагороджено Ювілейною грамотою Президії НАН України за успіхи у розв’язанні найважливіших наукових і науково-технічних проблем, впровадження розробок у практику, навчання і виховання, активну участь у громадському житті (2018 р.);
•    Тетяна Бондаренко – лауреат стипендії ім. Мечникова (2014), лауреат премії імені В.П. Комісаренка НАН України за напрямком патофізіології, клінічної та експериментальної ендокринології (2017 р.);
•    Галина Божок – лауреат стипендії Президента України для молодих учених (2003), лауреат премії імені В.П. Комісаренка НАН України за напрямком патофізіології, клінічної та експериментальної ендокринології (2017 р.);
•    Вікторія Устиченко – лауреат стипендії Президента України для молодих вчених (2010 р.);
•    Олександр Пахомов – лауреат стипендії Президента України для молодих учених (2013), лауреат стипендії ім. Мечникова (2016), лауреат премії академіка А.М. Білоуса (2012, 2016 рр);
•    Ольга Сидоренко – лауреат премії імені академіка А.М. Білоус (2014), лауреат стипендії Президента України для молодих учених (2018), почесна грамота Президії НАН України (2020 р.);
•    Ірина Рула – лауреат стипендії Президента України для молодих учених (2020 р.).

Go to the main page

Контактна інформація:
Україна, 61016, Харків, вул. Переяславська 23,
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Тел: +38 057 373 4143,   373 8807,   373 3039;     Факс: +38 057 373 5952
Електронна пошта: cryo.ua@gmail.com