Кафедра ЮНЕСКО з кріобіології

У 1998 році при Інституті проблем кріобіології і кріомедицини Національної Академії Наук України (Харків, Україна) була заснована кафедра кріобіології під егідою ЮНЕСКО.

Кафедру очолюють: академік НАН України, директор Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України О.М. Гольцев і іноземний член НАН України, професор Фуллер (Лондон, Великобританія).

До керівного складу кафедри також входять: професор К. Грін (Великобританія), професор Г.А. Бабійчук (Україна), професор Дж. Бауст (США), професор С. Суміда (Фукуока, Японія), професор П. Мержічка (Чеська Республіка), професор Л. МакГенн (Канада), Є.І. Смольянінова (Україна).

Діяльність Кафедри кріобіології грунтується на принципах ЮНЕСКО, підтримується Президією Національної Академії Наук України та Комітетом у справах ЮНЕСКО в Україні.

Діяльність Кафедри кріобіології фінансово підтримується фондом IMET2000.

Основною метою створення Кафедри є підтримка міжнародних стандартів і національних фундаментальних досліджень в галузі кріобіології і кріомедицини. Наукові зв'язки між Кафедрою і провідними дослідницькими біологічними та медичними центрами світу дозволяють регулярно проводити обмін фахівцями, сприяти поширенню знань в галузі кріобіології і кріомедицини і навчання іноземних аспірантів. Для роботи на Кафедрі в основному залучаються молоді вчені і фахівці з різних областей біології, медицини і суміжних наук, що дозволяє проводити унікальні міждисциплінарні дослідження.

Науковим напрямком діяльності Кафедри є розробка сучасних і вдосконалення існуючих технологій кріоконсервування біологічних об'єктів різного рівня організації, що відповідають світовим стандартам, і довготривалого зберігання їх в низькотемпературному банку біологічних об'єктів, що є складовою частиною Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, з дотриманням вимог, що пред'являються Європейською Асоціацією тканинних банків. В основу використовуваних методів кріоконсервування покладено світовий досвід довгострокового низькотемпературного зберігання біологічних об'єктів, а також розробки Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України, науковою тематикою якого є дослідження впливу низьких температур на біологічні об'єкти.

Особлива увага приділяється створенню кріобанків органів, тканин і клітин тварин і людини, генофонду рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин, розробці нових медичних біопрепаратів.

Одним з пріоритетних напрямків роботи Кафедри є всебічний обмін науковою і науково-технічною інформацією для впровадження отриманих знань і досвіду в практичну медицину з метою поліпшення здоров'я і підвищення рівня і якості життя населення.

Кафедра постійно сприяє підвищенню професійного рівня своїх співробітників, направляючи їх на стажування в провідні науково-дослідні центри Європи і фінансуючи їх участь в міжнародних наукових конференціях, симпозіумах, з'їздах, школах.

В даний час Кафедра кріобіології об'єднує 15 професорів, 20 кандидатів наук і 28 аспірантів з наступних наукових відділів Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України:

 • кріобіології систем репродукції;
 • кріофізіології;
 • кріопатофізіології;
 • кріопатофізиологии клітини;
 • біохімії холодової адаптації;
 • кріобиохімії і фармакології нейрогуморальних систем;
 • експериментальної кріомедицини;
 • кріоморфології;
 • кріоцитології;
 • кріобіофізики;
 • кріобіохімії;
 • низькотемпературний банк біологичних об'єктів;
 • кріопротекторів;
 • довгосрокового зберігання біологічних об'єктів за низьких температур
 • низькотемпературного консервування.

Контактна інформація:
Україна, 61016, Харків, вул. Переяславська 23,
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Тел: +38 057 373 4143,   373 8807,   373 3039;     Факс: +38 057 373 5952
Електронна пошта: cryo.ua@gmail.com