Історія Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України

25 лютого 1972 Президія Академії наук УРСР прийняла постанову "про організацію Інституту проблем кріогенної біології і медицини АН УРСР", в результаті чого, на базі двох лабораторій Фізііко-технічного інституту низьких температур і проблемної науково-дослідної лабораторії низькотемпературного консервування кісткового мозку і крові Харківського інституту удосконалення лікарів в системі Академії наук виник новий унікальний інститут. Ініціаторами створення інституту були академік В.І. Веркин і чл.-кореспондент Н.С. Пушкар, який став першим директором інституту.

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини був і залишається на сьогоднішній день одним в країні і в СНД інститутом такого профілю.

У 1972 році інститут складався з 6 наукових відділів. В інституті працювало 4 доктори та 33 кандидати наук.

Основними напрямками наукових досліджень інституту були:

  • фундаментальні дослідження механізмів кріоушкоджень і кріозахисту біологічних структур на різних рівнях їх організації.
  • дослідження антигенної перебудови тканин в процесі низькотемпературного консервування.
  • розробка науково обґрунтованих методів низькотемпературної консервації тканин і створення необхідного кріогенного обладнання.
  • створення і вивчення нових кріопротекторів.

Перший ківш на будівництві робочого корпусу (1973 г.)
(З особистого архіву проф. Б.П. Сандомирського)


У 1976 році в інституті була створена і затверджена Наукова рада з проблеми кріобіологія і кріомедицина.

З метою впровадження наукових досягнень в практику як клінічна база для інституту була затверджена міська клінічна лікарня №13. У 1979 році в якості клінічної бази для впровадження результатів науково-технічних розробок в лікувальну практику інституту була виділено клінічна лікарня Південної залізниці.

У наступні роки в рамках намічених наукових напрямків в інституті тривають дослідження, спрямовані на вивчення впливу низьких температур і пов'язаних з ними факторів на білки, ферментні системи, мембранні структури, системи нейро-гуморальної регуляції, а також клітини тканини і органи з метою з'ясування механізмів їх пошкодження і репарації, а також визначення можливих шляхів кріозахисту біологічних структур.

У 1980 році при інституті була затверджена спеціалізована вчена рада  із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями: кріобіологія і фізіологія людини і тварин.

Перший іноземний гість інституту доктор Девід Пег
Перший директор інституту член-кор. НАН України
Микола Сидорович Пушкар.
Перша завідуюча відділом інформації інституту
Зоя Борисівна Кам'янецька

(З особистого архіву проф. Б.П. Сандомирського)


22 грудня 1981 року відбулося перше засідання вченої ради по захисту докторських і кандидатських дисертацій за спеціальністю "кріобіологія".

Інститут проблем кріобіології і кріомедицини розвивався як комплексне науково-дослідна установа, де спільно працюють вчені з різних галузей науки. З 1981 року при інституті функціонує специальне конструкторське технологічне бюро, в якому розробляються прилади як для наукових досліджень, так і для промислового застосування в галузі кріобіології і кріомедицини.

З 1983 до 2011 року інститутом керував академік НАН України В.І. Грищенко.

На базі інституту в травні 1994 року було створено Українське товариство кріобіології і кріомедицини, перший з'їзд якого був в жовтні 1995 року.

В інституті на базі відділу кріобіології систем репродукції була створена Українсько-Американська лабораторія репродукції і генетики (УАЛ), спільне керівництво якої здійснюють академік НАН України В.І. Грищенко і директор Чиказького інституту репродукції і генетики проф. Ю.С. Верлінський.

12 грудня 1997 року в базі інституту було створено Міжвідомчий науковий центр з кріобіології і кріомедицини, головним завданням якого стало використання найбільш вагомих досягнень інституту в галузі фундаментальної та прикладної кріобіології і кріомедицини.

Конференція з питань кріобіології і кріомедицини під егідою ЮНЕСКО.
(Зліва направо): академік АМН України ректор Одеського державного медичного університету
Валерій Миколайович Запорожан.
директор ІПК і К академік НАН України Валентин Іванович Грищенко,
член-кор. НАН України Аполлон Максимович Білоус,
професор Борис Петрович Сандомирський.

(З особистого архіву проф. Б.П. Сандомирського)


У 1998 році в інституті розпочала роботу Міжнародна кафедра кріобіології під егідою ЮНЕСКО. 

У 1997-1999 на основі багаторічних розробок інституту сформувався новий напрям в медицині - клітинна терапія. Наукові розробки інституту в цій галузі використовувалися багатьма лікувальними установами як в Харкові і області, так і по Україні, а також за кордоном.

Протягом своєї діяльності інститут співпрацює з багатьма науковими закордонними партнерами з таких країн як Великобританія, Бельгія, Болгарія, Німеччина, Ізраїль, США, Японія та ін.

На сьогодні до складу інституту входить 16 наукових відділів. В інституті працює 18 докторів наук і 116 кандидатів наук.

Інститут має ряд розробок, які успішно впроваджені в клініках. Серед них слід відзначити технологію надшвидкого охолодження заморожування сперми і ембріонів людини, кріоконсервацію і ліофілізацію організмів різних таксономічних груп, довгострокового зберігання різноманітних біологічних об'єктів, трансплантацію і корекцію ендокринних порушень за допомогою кріоконсервованих клітин і тканин, лікування захворювань різної етіології на основі застосування кріоконсервованих біооб`єктів ембріональних нервових і гемопоетичних клітин.

Вручення диплома і знака лауреата державної премії України 2002 р академіку В.І. Грищенко президентом України Л.Д. Кучмою.
(З особистого архіву академіка В.І.Грищенко)Контактна інформація:
Україна, 61016, Харків, вул. Переяславська 23,
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Тел: +38 057 373 4143,   373 8807,   373 3039;     Факс: +38 057 373 5952
Електронна пошта: cryo.ua@gmail.com

на домашнюю страницу Института