Go to the main page
Відділ кріобіохімії


Відділ кріобіохімії був створений в 1972 р. Першим завідувачем відділу був д.б.н. професор Аполлон Білоус (1929–1999), який став засновником наукової школи, присвяченої біохімії структур клітинних мембран під впливом низьких температур. Науковий доробок професора Білоуса опубліковано у понад 300 наукових працях. Був співавтором 15 монографій та 18 винаходів. За наукові заслуги професор Білоус нагороджений медаллю «За доблесну працю», Почесною грамотою Президії АН УРСР, відзначений Державною премією в галузі науки та техніки України. У відділі працювали видатні вчені д.б.н. Луговий Володимир (1938-2006) та к.б.н. Кравченко Лідія (1946-2001). З 1999 року по теперішній час відділ очолює д.б.н. професор Олександр Петренко. Відділ має тісні зв'язки з кафедрою біохімії Харківського національного університету, бере участь у бакалаврських і магістерських програмах університету та інших вищих навчальних закладів Харківської області.

Колишні аспіранти кафедри нині працюють у лабораторіях Канади (Шаніна Ірина), Великобританії (Тарасов Андрій), Німеччини (Муценко Віталій), Чехії (Петренко Юрій), Китаю (Сомов Олександр), росії (Лебединський Олександр), США. (Зайков Веденей).


Head of the Department
Олександр Петренко


НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

 • Виділення, культивування та вивчення властивостей стовбурових клітин:
  • мультипотентні мезенхімальні стромальні клітини (МСК) з різних джерел (кістковий мозок, жирова тканина, доросла дерма, пульпа ембріона зуба, плацента, тканини плоду);
  • нервові стовбурові клітини
  • дослідження in vitro та in vivo біологічних властивостей і терапевтичного потенціалу біорегуляторів стовбурових клітин і клітин-попередників, отриманих шляхом культивування МСК з різних джерел
 • Тривимірне (3D) культивування МСК в альгінатних мікросферах і макропористих матрицях, створення біоінженерних структур
  • культивування МСК у складі сфероїдів
  • культивування МСК в альгінатних мікросферах
  • культивування МСК у макропористих матрицях природного походження та штучно створених з різних матеріалів (альгінат, колаген, желатин, хітин, хітозан та ін.).
 • Розробка технологій зберігання стовбурових клітин як у вигляді клітинної суспензії, так і всередині тривимірних структур;
  • кріоконсервація з використанням повільного заморожування та у відсутності ксеногенних компонентів;
  • кріоконсервація МСК шляхом вітрифікації як у суспензії, так і всередині тривимірних структур;
 • Гіпотермічне зберігання клітин і тканинних інженерних структур
 • Експериментальна трансплантація стовбурових клітин
  • на моделях печінкової недостатності у щурів
  • на моделі ексцизійної шкірної рани у мишей
  • на моделі опіків у щурів
  • на моделях ушкоджень спинного та головного мозку щурів
  • на моделях гінекологічної патології щурів
 • Гіпотермічне зберігання ізольованої печінки
  • розробка середовища для зберігання ізольованої печінки;
  • оптимізація зберігаючого середовища з використанням компонентів, що впливають на функцію мітохондрій, у тому числі біорегуляторів стовбурових клітин.

НАУКОВІ ПРОЕКТИ

 • Визначення ролі попередньої обробки для підвищення ефективності кріоконсервації та гіпотермічного зберігання клітинних структур різних рівнів організації (№ 2.2.6.145, код, номер державної реєстрації, код). 2022-2026 роки
 • Визначення основних параметрів утворення гетерогенних сфероїдів зі стовбурових/клітин-попередників та їх осмотичних характеристик (№2.2.6.148, код, номер державної реєстрації, код). 2022-2026 роки
 • Подолання розриву між наукою, освітою та бізнесом у регенеративній медицині (Vyšehrad Fund V4RM). 2021-2022 роки
 • Кріобіологічний профіль тривимірних сфероїдів мезенхімальних стовбурових клітин (спільний міжнародний науково-дослідний українсько-чеський проект) 2021–2022.

ДОСЯГНЕННЯ ТА НАГОРОДИ

 • Петренко Олександр нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за значні заслуги в науково-педагогічній діяльності, розвитку вищої освіти, підготовці кваліфікованих кадрів НАН України та з нагоди 90-річчя Національної академії ім. наук України (2018), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2002);
 • Сукач Олександр – лауреат Державної премії в галузі біохімії та молекулярної біології (1999);
 • Оченашко Ольга – володарка стипендій Президента України та Президії НАН України для молодих учених;
 • Черкашина Дарія мала стипендію Президента України та Президії НАН України для молодих учених;
 • Рогульська Олена мала стипендії Президента України та Президії НАН України для молодих учених;
 • Прокопюк Володимир мав стипендію Президента України для молодих учених, нагороджувався Кабінетом Міністрів України за особливі заслуги молоді у розбудові України в номінації «За наукові досягнення».

Go to the main page

Контактна інформація:
Україна, 61016, Харків, вул. Переяславська 23,
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Тел: +38 057 373 4143,   373 8807,   373 3039;     Факс: +38 057 373 5952
Електронна пошта: cryo.ua@gmail.com