Go to the main page
Відділ кріопатофізіології та імунології


У 1993 р. на базі лабораторії кріобіології гемопоетичних і моноцитарно-макрофагальних систем відділу кріоімунології ІПКіК НАН України організовано відділ кріопатофізіології. Відділ займається дослідженнями механізмів розвитку аутоімунних та онкологічних захворювань, а також патофізіологічних основ взаємодії кріоконсервованих клітин кісткового мозку, печінки плоду, нейрональних клітин, плаценти, пуповинної крові тощо з організмом реципієнта з перерахованими патологіями. У 2008 році відділ кріопатофізіології було реорганізовано у відділ кріопатофізіології та імунології. У 2016 році відділ кріопатофізіології та імунології об’єднався з лабораторією біотехнології та прикладних нанотехнологій. Від самого початку кафедру очолює д.м.н. Анатолій Гольцев – видатний кріобіолог, професор, академік НАН України. Він є автором близько 800 наукових праць, у тому числі 8 монографій, 54 патентів. Під його керівництвом виконано та захищено 2 докторські та 20 кандидатських дисертацій.Head of the Department
Анатолій Гольцев


НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

•    Вивчення патофізіологічних основ  і механізмів розвитку аутоімунних та онкологічних  захворювань, особливостей взаємодії кріоконсервованих клітин і тканин (у тому числі фетальних) з організмом реципієнтів із зазначеними патологіями.
•    Удосконалення методів кріоконсервації стовбурових клітин різного  рівня ефективності для усунення нелетальних кріоушкоджень та підвищення ефективності клінічного використання.
•    Фундаментальні дослідження кріочутливості ракових стовбурових клітин та використання різних форм нанокомпозитів для підвищення ефективності лікування онкопатології.
•    Розробка протоколів ефективного кріоконсервування сперматогональних стовбурових і регуляторних клітин яєчок і тканин звивистих канальців з використанням біополімерних гелів для відновлення чоловічої фертильності
•    Дослідження особливостей впливу факторів кріоконсервації на стан геномно-постгеномних каскадів стовбурових та допоміжно-регуляторних клітин різного походження.
•     Використання різних форм нанопокриттів для спрямованої зміни структурно-функціональних властивостей мезенхімальних стовбурових клітин під час культивування in vitro.
•    Розробка біотехнологій ex vivo вирощування дендритних клітин із кріоконсервованих клітин-попередників та вивчення молекулярних механізмів толерогенної активності для підвищення ефективності їх клінічного застосування.
•    Модернізація технологій кріоконсервації та ліофілізації компонентів пуповинної крові для отримання ефективних противірусних препаратів – імунокоректорів.
•    Співпраця з іншими підрозділами інституту для вдосконалення технології низькотемпературного зберігання при створенні стратегічних банків крові.

НАУКОВІ ПРОЕКТИ

 • Дослідження механізмів толерогенної активності дендритних клітин під впливом  кріоконсервації та компонентів пуповинної крові (2.2.6.144., 0121U113326 НАН України). 2022-2026 роки
 • Дослідження механізмів реабілітації імунної системи тварин-пухлиноносіїв кріоконсервованими дендритними клітинами (2.2.6.146., 0117U000846 НАН України). 2022-2026 роки
 • Кріоконсервація сперматогоніальних стовбурових та допоміжно-регуляторних клітин яєчок з використанням біополімерних гелів (№2.2.6.127., 0120U100381 НАН України). 2020-2024 роки
 • Спільне використання нанокомпозитів і наднизьких температур для інактивації пухлиногенних клітин і пригнічення росту пухлин (.22.2.6.131., 0120U102198 НАН України). Терміни реалізації: 2020-2024
 • Цільова програма фундаментальних досліджень НАН України «Перспектива фундаментальних досліджень та інноваційного розвитку наноматеріалів і нанотехнологій для промисловості, охорони здоров’я та сільського господарства». Використання сучасних клітинних нанобіотехнологій у лікуванні ревматоїдного артриту. (№2.2.6.132., 0120U102974 НАН України). 2020–2024.
 • Цільова програма наукових досліджень НАН України «Геноміко-молекулярні та клітинні основи розвитку інноваційних біотехнологій» на 2020–2024 роки.

СПІВРОБІТНИКИ ВІДДІЛУ

 • Анатолій Гольцев, д.м.н., головний науковий співробітник; академік НАН України, проф.
 • Тетяна Дубрава, провідний науковий співробітник, к.б.н
 • Олена Луценко,  к.б.н., ст.н.с
 • Максим Останков, к.б.н., с.н.с
 • Наталія Бабенко, к.б.н., с.н.с
 • Гаєвська Юлія, к.б.н., с.н.с
 • Микола Бондарович, к.б.н., с.н.с
 • Володимир Гарбуз, к.б.н., старший науковий співробітник
 • Ігор Гриша, старший інженер
 • Ольга Челомбитько.  інженер 1 категорії
 • Валерія Гончарова, лаборант
 • Наталія Волкова, к.б.н., провідний науковий співробітник
 • Марія Юхта; к.б.н., старший науковий співробітник
 • Лариса Сокіл. молодший науковий співробітник
 • Людмила Степанюк, старший інженер
 • Людмила Чернишенко,  старший інженер
Go to the main page

Контактна інформація:
Україна, 61016, Харків, вул. Переяславська 23,
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Тел: +38 057 373 4143,   373 8807,   373 3039;     Факс: +38 057 373 5952
Електронна пошта: cryo.ua@gmail.com