Go to the main page
Лабораторія кріопротекторів


Лабораторія кріопротекторів ІПКіК НАН України заснована в 1973 році; до 1984 року її очолювала д.б.н. Марія Шраго, видатний кріобіолог, засновник наукової школи, що займається поглибленим вивченням різних кріопротекторів, їх властивостей, у тому числі токсичності. З 1985 по 2000 рр. відділ очолював д.б.н. професор Володимир Луговий. Під його керівництвом у відділі кріопротекторів були проведені комплексні дослідження нових багатокомпонентних кріоконсервантів на основі поліолів та амідів. З 2000 року по теперішній час відділ, що згодом булв знову перетворений на лабораторію очолює д.м.н. проф. Антоніна Компанієць. Під її керівництвом проводяться дослідження, присвячені створенню кріоконсервантів на основі гліцерину, 1,2-пропандіолу та полівінілового спирту для заморожування еритроцитів людини.


Head of the Department
Антоніна Компанієць


НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ

  • Перспективним напрямком розробки ефективних полікомпонентних кріопротекторів може стати використання нових синтетичних сполук, напр. інгібіторів рекристалізації, що мають властивості природних антифризних антифризу, які можуть допомогти зменшити рекристалізацію льоду на етапі нагрівання. Зокрема, до таких сполук відноситься полівініловий спирт (ПВС).
  • Стратегічним напрямком діяльності лабораторії на наступні 4–5 років є новий підхід до розробки сучасних ефективних кріоконсервуючих середовищ для заморожування еритроцитів людини, які містять речовини з амфіфільними та гідрофільними властивостями (наприклад, 1,2-PD та гліцерин) та включаючи речовини, що контролюють утворення кристалів, напр. полівініловий спирт з молекулярною масою 9 і 31 кДа.
  • Експериментально виявлено та теоретично з'ясовано явище кластерної кристалізації кріопротекторних розчинів поблизу температур їх склування. Було показано, що при таких низьких температурах мікрокристали льоду можуть утворюватися через однорідний механізм без розриву водневих зв’язків між молекулами води та кріопротекторною речовиною. Побудовано діаграми стану, що містять область існування вислідної кластерної фази. Досліджено можливий внесок кластерної кристалізації в механізми пошкодження біологічних об’єктів під час кріоконсервації у водних розчинах кріопротекторів.

Go to the main page

Контактна інформація:
Україна, 61016, Харків, вул. Переяславська 23,
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Тел: +38 057 373 4143,   373 8807,   373 3039;     Факс: +38 057 373 5952
Електронна пошта: cryo.ua@gmail.com