МІЖВІДОМЧИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ
НАН, АМН та МОЗ УКРАЇНИ

КЛІТИННА І ТКАНИННА ТРАНСПЛАНТАЦІЯ: ПЕРЕВАГИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

В останнє десятиліття інтенсивно розвивається новий напрямок в медицині - клітинна і тканинна трансплантація і терапія - застосування біопрепаратів з тканин і клітин ембріофетоплацентарного комплексу (ЕФПК), алло-і ксеногенного походження .

Сучасні фармакологічні засоби, на жаль, не завжди виправдовують покладені на них надії, особливо при хронічних захворюваннях, порушеннях обміну речовин та інших патологічних станах, обумовлених поєднанням різних захворювань у одного пацієнта.

Фетальні тканини застосовували в якості стимуляторів здавна. Це були тканини тварин (ксеногенні трансплантати) або трупні тканини і їх фрагменти.

Довгі роки використання фетальних тканин залишалося більшою мірою надбанням історії медицини і сучасної фундаментальної науки, не знаходячи гідного місця в комплексному лікуванні захворювань.

Ефективність біопрепаратів підтверджується результатами експериментальних і клінічних розробок, що знаходить відображення в спеціальній науковій літературі і засобах масової інформації.

Суть клітинної і тканинної трансплантації і терапії полягає в активації компенсаторних ресурсів пошкоджених клітин і тканин, стимуляції нових механізмів відновлення і регенерації, заміщення втрачених структур і функцій організму, органу, тканини.

Механізм дії кріоконсервованих життєздатних біопрепаратів заснований на збереженні після відігрівання повноцінності клітин і тканин і / або наявних в них біологічно активних речовин природного походження, що мають різноспрямовану фармакологічну дію.

Перевага застосування тканинних і клітинних біопрепаратів полягає в тому, що пацієнт отримує низку біологічно активних, збалансованих речовин природного походження, здатних впливати на різні аспекти метаболізму всього організму, а також клітини, здатні виконувати замісні функції.

Фетальні клітини і тканини мають більшу пластичність, темп проліферації в них істотно вище, ніж в зрілих структурах, вони здатні диференціюватися в залежності від мікрооточення.

Тканини ЕФПК містять велику кількість різних активаторів регенерації і диференціації: фактор росту фібробластів, фактор росту нервів, фактор, що стимулює зростання макрофагальні і еритроїдних колоній, а також антипроліферативні цитокіни, що запобігають клітинній і системній гіперстимуляції.

Фетальні клітини і їх асоціати практично не імуногенні, оскільки в 1 і 2 триместрах гестації на них не експресовані білки гістосумісності 1 і 2 класу. Особливість метаболізму фетальних клітин забезпечує їх більш високу стійкість до різних несприятливих факторів, які супроводжують процес кріоконсервування.


Контактна інформація:
Україна, 61016, Харків, вул. Переяславська 23,
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Тел: +38 057 373 4143,   373 8807,   373 3039;     Факс: +38 057 373 5952
Електронна пошта: cryo.ua@gmail.com