МІЖВІДОМЧИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ
НАН, АМН та МОЗ УКРАЇНИ

СТРУКТУРА МНЦ:

1. У МНЦ кріобіології і кріомедицини входять:
 • Український банк зберігання органів, тканин, клітин і генофонду населення України;
 • Науково-медична рада
 • Комітет з біоетики
 • Група отримання анатомічного матеріалу
 • Група з виробництва біопрепаратів
 • Група мікробіологічного контролю
 • Клінічна частина
2. Спільно з МНЦ працюють:
 • Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України;
 • Харківський медичний університет;
 • Український інститут неврології і психіатрії (Харків);
 • Інститут ортопедії і травматології (Харків);
 • Обласна клінічна лікарня (Харків);
 • П'ятий міський спеціалізований пологовий будинок (Харків);
 • Четверта міська лікарня швидкої медичної допомоги (Харків);
 • Інститут загальної та невідкладної хірургії (Харків);
 • Інститут медичної радіології (Харків)

ВЧЕНА РАДА МНЦ:

Вчена рада МНЦ, до складу якої входять провідні фахівці в галузі кріобіології і кріомедицини, є органом колегіального розгляду питань наукової та виробничої діяльності і погоджує свою діяльність із Вченою радою Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАН України. Персональний склад Вченої ради МНЦ затверджується Президією НАН, АМН та МОЗ України. Вчена рада МНЦ працює відповідно до положень, затверджених директором МНЦ і Вченою радою ІПКіК НАНУ.

Голова Вченої ради МНЦ - академік НАН України О.М. Гольцев
Вчений секретар МНЦ - ст.н.с., к.б.н. В.В.Ломако

З 2001 р в МНЦ заплановані і успішно ведуться фундаментальні і прикладні НДР, основною тематикою і напрямком яких є:
 • розробка і створення нових біопрепаратів з тканин ЕФПК;
 • вдосконалення технологій виготовлення нових біопрепаратів і низькотемпературного зберігання;
 • вивчення їх біологічних властивостей і ефективний;
 • обгрунтування клінічного застосування і їх апробація при лікуванні різних захворювань;
 • розробка і створення способів підвищення терапевтичної ефективності препаратів з ЕФПК.

Контактна інформація:
Україна, 61016, Харків, вул. Переяславська 23,
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Тел: +38 057 373 4143,   373 8807,   373 3039;     Факс: +38 057 373 5952
Електронна пошта: cryo.ua@gmail.com