МІЖВІДОМЧИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР
КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ
НАН, АМН та МОЗ УКРАЇНИ

Міжвідомчий науковий центр (МНЦ) кріобіології і кріомедицини НАН, АМН та МОЗ України створено в 1997 році спільним наказом Президії НАН України, АМН України та МОЗ України.
Головним завданням МНЦ є використання досягнень фундаментальної та прикладної кріобіології і кріомедицини для створення новітніх кріомедіцінскіх технологій і їх широкомасштабного застосування в медичній практиці України, країнах СНД і далекого зарубіжжя.
Директор МНЦ - академік НАН України Анатолій Миколайович Гольцев .

ОСНОВНІ ЦІЛІ, ЗАВДАННЯ І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ МНЦ.

 1. Розробка нових і вдосконалення існуючих технологій довгострокового низькотемпературного зберігання біооб'єктів різного рівня організації.
 2. Фундаментальні та прикладні дослідження з вивчення механізмів дії охолодження на організм і впровадження методів кріомедицини, в практику охорони здоров'я; розробка і впровадження кріомедіцінской обладнання.
 3. Створення нових лікарських препаратів тваринного і рослинного походження, біопрепаратів з тканин і клітин ембріофетоплацентарного комплексу алло, ауто- і ксеногенного походження.
 4. Розвиток і розширення досліджень в галузі клітинної та тканинної терапії, створення і впровадження нових ефективних методів лікування ряду захворювань в медичну практику.
 5. Розробка та впровадження технічних і медичних стандартів заготовки, низькотемпературного зберігання, трансплантації, імплантації кріоконсервованих тканин і клітин, застосування біопрепаратів в медичній практиці.
 6. Поширення теоретичних і практичних знань про методи і завдання кріомедицини і клітинної та тканинної терапії.
 7. Проведення експертизи та видача сертифікатів Кріобанку на кріобіологічні методи і технології.
 8. Розробка методичних рекомендацій.
 9. Організація і координація національних і міжнародних наукових груп, проектів для вирішення фундаментальних і прикладних завдань кріобіології і кріомедицини.
 10. Поширення в Україні передових методів лікування холодом різних захворювань.
 11. Проведення навчання персоналу в різних медичних центрах; здійснення благодійної та спонсорської діяльності, спрямованої на соціальну та матеріальну підтримку студентів та учнів медичних установ, ліцеїв тощо.
 12. Організація конференцій, виставок, методичних рад, проведення шкіл-семінарів.
 13. Здійснення зв'язків з закордонними кріобіологічними центрами та Європейською асоціацією тканинних банків.
 14. Видавнича діяльність.
на домашнюю страницу Института

Контактна інформація:
Україна, 61016, Харків, вул. Переяславська 23,
Інститут проблем кріобіології і кріомедицини НАН України
Тел: +38 057 373 4143,   373 8807,   373 3039;     Факс: +38 057 373 5952
Електронна пошта: cryo.ua@gmail.com